Zjištění poškozování přírody a krajiny (např. poškozování významných krajinných prvků, atd.)
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Zjištění poškozování přírody a krajiny (např. poškozování významných krajinných prvků atd.).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Jednat je oprávněn každý, kdo zjistí poškozování přírody a krajiny.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Okamžité nahlášení předmětné skutečnosti na Magistrát města Zlína, popř. na další orgány státní správy - např. Policie ČR, Městská policie, obecní úřady atd.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní, telefonický, e-mailový či písemný podnět.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína – Odbor životního prostředí, Oddělní ochrany přírody a zemědělství, Zarámí 4421, 3. patro, kanc. č. 305, telefonní čísla pro případné informace: 577 630 940, 577 630 942. 

V mimopracovní době Městská policie Zlín či Policie ČR se žádostí o řešení vzniklé situace.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Zlína – Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, kancelář č. 305, telefonní kontakt: 577 630 940, 577 630 942 
V případě mimopracovní doby Městská policie Zlín, 577 630 156

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Původci škodní události, vlastníci pozemků na nichž k poškození došlo

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Případná fotodokumentace místa.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Vyhláška MŽP 395/1992 Sb.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti vydanému rozhodnutí o případné sankci v přestupkovém řízení je možno se v zákonem stanovené lhůtě odvolat k nadřízenému orgánu - tj. ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostředníctví podání k orgánu ochrany přírody, který rozhodnutí vydal, tj. Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty dle § 87, 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a zemědělství.

26. Kontaktní osoba

Ing. Jana Borovičková, telefon: 577 630 940, email: janaborovickova@zlin.eu 
Ing. Zuzana Davidová, telefon: 577 630 942, email: zuzanadavidova@zlin.eu 
Mgr. Lenka Pechová, telefon: 577 630 941, email: lenkapechova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.1.2009

28. Popis byl naposledy aktualizován

7.3.2013

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace