Vyhlášení dřeviny památným stromem
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Orgán ochrany přírody může mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlásit rozhodnutím za památné stromy.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Podnět k zahájení řízení může podat vlastník pozemku, na kterém předmětná dřevina roste. Informaci o výskytu významného stromu vhodného k vyhlášení může podat každý občan.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Výskyt mimořádně významného stromu a zájem na jeho vyhlášení památným stromem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním podnětu k zahájení řízení, nebo podáním informace o výskytu památného stromu

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína – Odbor životního prostředí, Oddělní ochrany přírody a zemědělství, Zarámí 4421, 3. patro, kanc. č. 305, telefonní čísla pro případné informace: 577 630 940, 577 630 942.
- Úřední dny pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.
- Mimo úřední dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

V případném řízení o vyhlášení památného stromu jsou účastníky řízení:
- vlastníci pozemku na němž dřevina roste, přihlášená občanská sdružení případně obec na jejímž katastrálním území se dřevina nachází

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Vyhláška MŽP 395/1992 Sb.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti vydanému rozhodnutí o vyhlášení dřeviny za památný strom je možno se v zákonem stanovené lhůtě odvolat k nadřízenému orgánu - tj. ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostředníctví podání k orgánu ochrany přírody, který rozhodnutí vydal, tj. Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty dle § 87, 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a zemědělství.

26. Kontaktní osoba

- Ing. Jana Borovičková, telefon: 577 630 940, email: janaborovickova@zlin.eu 
- Ing. Zuzana Davidová, telefon: 577 630 942, email: zuzanadavidova@zlin.eu 
- Mgr. Lenka Pechová, telefon: 577 630 941, email: lenkapechova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.1.2009

28. Popis byl naposledy aktualizován

7.3.2013

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace