Souhlas s dělením lesních pozemků,při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha dle § 12 odst.3 zákona čís.289/1995 sb.
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Zrušení podílového spoluvlastnictví k lesním pozemkům, převod lesních pozemků, odnětí lesních pozemků,pokud bude výsledkem řízení rozdělení lesního pozemku

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník (vlastníci) lesních pozemků

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Dělení lesních pozemků, při kterém by výměra jednoho dílu měla klesnout pod 1 ha

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání žádosti

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor městské zeleně, Ing. Ladislav Hráček, tel.577630990, e-mail : LadislavHracek@zlin.eu, úřední dny pondělí středa 8.00 – 17.00, neúřední dny na základě telefonické domluvy

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost, výpis z katastru nemovitostí na pozemek, který je předmětem dělení, geometrický plán

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vlastní žádost bez předepsaného formuláře

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Souhlas s dělením lesních pozemků je vydáván formou rozhodnutí ve správním řízení, , lhůty pro vyřízení jsou dány ust. § 71 zákona čís.500/2004 Sb., správní řád

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Účastníkem řízení je pouze žadatel o souhlas s dělením lesních pozemků

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

LadislavHracek@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon čís.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání dle § 68 odst.5 a § 83 správního řádu tj. do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal tj.u Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína.O odvolání rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

V jakých případech se vydává souhlas s dělením lesních pozemků

22. Další informace

Vše uvedeno v bodech 4 - 21

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Odnětí lesních pozemků - uvedeno v samostatné životní situaci odnětí PUPFL

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor městské zeleně

26. Kontaktní osoba

Ing.Pavel Hájek

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

21.11.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

21.11.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Popis je platný po dobu platnosti lesního zákona

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace