Chcete povolit odběr vody z vodního toku
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Chcete povolit odběr vody z vodního toku (potok, řeka, popř. vodní nádrž) – tj. nakládání s povrchovými vodami (dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, kdo chce využít povrchovou vodu, popř. jeho zástupce na základě udělené plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou pro povolení odběru vody z vodního toku bez nutnosti povolení stavby souvisejícího vodního díla je, že voda bude čerpána technickým zařízením, které však není pevně umístěno a je mobilní (například přenosné čerpadlo s volně položenou hadicí; v případě, že by se jednalo o pevné zařízení, je nutno požádat současně i o stavební povolení k tomuto zařízení).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti s uvedením předmětu žádosti na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou č. 183/2018 Sb., včetně dokladové části, a to prostřednictvím pošty nebo osobně doručit na podatelnu Magistrátu města Zlína.

8. Na které instituci životní situaci řešit

- Na Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství
- adresa: Zarámí 4421, Zlín (3. patro).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odd. vodního hospodářství (vodoprávním úřadu), Zarámí 4421, 3. posch., kanc. č. 323 - 329, se kterýmkoliv zaměstnancem oddělení, v úředních dnech (pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hod.), v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 630 955).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný předepsaný formulář žádosti a doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb. (veškeré potřebné doklady jsou uvedeny v příloze žádosti).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

- Potřebný formulář jsou uvedeny v příloze vyhl. č. 183/2018 Sb., k vyzvednutí v kancelářích vodoprávního úřadu Magistrátu města Zlína, na webových stránkách Magistrátu města Zlína, v sekci Jsem občan – Formuláře - Odbor životního prostředí a zemědělství, nebo webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR, v sekci vodní hospodářství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání povolení k odběru vody není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle §115 vodního zákona standardně 30-60 dnů, ve složitých případech až 90 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Správce dotčeného toku, správce povodí.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

is@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Vodní zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád).

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí dle § 81 a § 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním na Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Udělení pokuty za nepovolený odběr, v různé výši dle právní povahy dotyčného subjektu:  
Občané: 
- do 500.000,- Kč (§ 116 vodního zákona)  
Právnické osoby: 
- do 1 000 000,- Kč (§ 125a vodního zákona)

21. Nejčastější dotazy

Je odběr vody z vodního toku zpoplatněn.  
Odpověď: Odběr povrchové vody není zpoplatněn v případě, že nepřekročí množství 500 m3/měsíc nebo 6000 m3 za rok a v případech výslovně uvedených v § 101 odst. 4 vodního zákona.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, oddělení vodního hospodářství.

26. Kontaktní osoba

RNDr. Martina Vašátková, tel.: 577 630 955

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.6.2019

29. Datum konce platnosti popisu

V souvislosti se změnou příslušné legislativy.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace