Kácení dřevin rostoucích mimo les na soukromém pozemku
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Požadavek na pokácení dřeviny rostoucí na vlastním pozemku. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřevina roste.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Fyzická osoba i právnická osoba:

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy) se nevyžaduje pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, dřeviny rostoucí na stavebně oplocených, veřejnosti nepřístupných pozemcích v zastavěném území u bytových a rodinných domů, a zapojený porost o rozloze menší než 40 m2.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína – Odbor životního prostředí, Oddělní ochrany přírody a zemědělství, Zarámí 4421, kanc. č. 305, telefonní čísla pro případné informace: 577 630 940, 577 630 942
- Úřední dny pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.
- Mimo úřední dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- Specifikaci dřevin, které mají být pokáceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu.
- Obvod kmene dřevin ve výši 130 cm nad zemí.
- Souhlas všech spoluvlastníků pozemku, na němž dřeviny rostou s kácením, případně plnou moc k zastupování vlastníků.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti je k dispozici na Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství a také na internetových stránkách Magistrátu města Zlína – Odbor životního prostředí a zemědělství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

90 dní

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Všichni spoluvlastníci pozemku na kterém předmětné dřeviny rostou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

is@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Vyhláška MŽP 395/1992 Sb.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti vydanému rozhodnutí je možno se do 15 dnů od doručení odvolat k nadřízenému orgánu - t.j. ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostředníctví orgánu který rozhodnutí vydal, tj. Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty dle § 87, 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a zemědělství.

26. Kontaktní osoba

Ing. Jana Borovičková, telefon: 577 630 940, email: janaborovickova@zlin.eu  
Ing. Zuzana Davidová, telefon: 577 630 942, email: zuzanadavidova@zlin.eu  
Mgr. Lenka Pechová, telefon: 577 630 941, email: lenkapechova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.1.2009

28. Popis byl naposledy aktualizován

6.3.2013

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace