Kácení dřevin rostoucích mimo les na obecním pozemku
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Požadavek na pokácení dřeviny rostoucí na pozemku ve vlastnictví města Zlína. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřevina roste. V tomto případě může občan podat podnět na kácení dřeviny rostoucí na pozemku města Zlína.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí kácení dřeviny řádně zdůvodnit. V případě oprávněného požadavku se k žádosti připojí vlastník pozemku – Statutární město Zlín – a je zahájeno správní řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním podnětu na Magistrát města Zlína, Odbor městské zeleně

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor městské zeleně, Zarámí 4421, 760 01 Zlín. Následné správní řízení po připojení se vlastníka pozemku – statutárního města Zlín, zastoupeného Odborem městské zeleně - probíhá na Odboru životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 760 01 Zlín

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Zlína – Odbor městské zeleně, Zarámí 4421, telefonní čísla pro případné informace: 577 630 989, 577 630 908, 577 630 992

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Specifikaci dřevin, které mají být pokáceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu. 
Obvod kmene dřevin ve výši 130 cm nad zemí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici na Magistrátu města Zlína, Odboru městské zeleně a také na internetových stránkách Magistrátu města Zlína – Odbor městské zeleně (Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na obecních pozemcích).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Vlastník pozemku – Statutární město Zlín, zastoupené Ing. Petrou Halaškovou, Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

is@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Vyhláška MŽP 395/1992 Sb.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti vydanému rozhodnutí se může vlastník pozemku, tedy statutární město Zlín, odvolat do 15 dnů od doručení k nadřízenému orgánu - t.j. ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostředníctvím orgánu který rozhodnutí vydal, tj. Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor městské zeleně

26. Kontaktní osoba

Ing. Petra Halašková, petrahalaskova@zlin.eu, 577 630 908
Ing. Marie Surovcová, mariesurovcova@zlin.eu, 577 630 992

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.7.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace