Kácení dřevin - výchovná probírka porostů nebo obnova porostů
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Pokud vlastník pozemku či nájemce nebo jiný uživatel pozemku bude provádět obnovu porostů, nebo jejich výchovnou probírku, nebo kácet ze zdravotních důvodů dřeviny, není třeba povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dní předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřevina roste.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Kácení musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může omezit, pozastavit či zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemného oznámení

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína – Odbor životního prostředí, Oddělní ochrany přírody a zemědělství, Zarámí 4421 (3. patro), kanc. č. 305, telefonní čísla pro případné informace: 577 630 940, 577 630 942.
- Úřední dny pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.
- Mimo úřední dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- Specifikaci dřevin, které mají být pokáceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu.
- Obvod kmene ve výši 130 cm nad zemí, nebo plocha keřů v m2.
- Souhlas všech spoluvlastníků pozemku na němž dřeviny rostou s kácením dřevin.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář oznámení je k dispozici na Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství a také na internetových stránkách Magistrátu města Zlína – Odbor životního prostředí a zemědělství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

15 dní

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Všichni spoluvlastníci pozemku na němž dřeviny rostou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

is@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- Zákon č. 500/2004 Sb, správní řád

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Vyhláška MŽP 395/1992 Sb.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti vydanému rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů od doručení k nadřízenému orgánu - tj. ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostředníctví podání k orgánu ochrany přírody, který rozhodnutí vydal, tj. Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty dle § 87, 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a zemědělství.

26. Kontaktní osoba

- Ing. Jana Borovičková, telefon: 577 630 940,  janaborovickova@zlin.eu
- Ing. Zuzana Davidová, telefon: 577 630 942, zuzanadavidova@zlin.eu
- Mgr. Lenka Pechová, telefon: 577 630 941, lenkapechova@zlin.eu 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.1.2009

28. Popis byl naposledy aktualizován

7.3.2013

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace