Souhlas či závazné stanovisko dle zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Potřeba získání závazného stanoviska či souhlasu pro stavební záměr či jinou činnost

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník, popř. jím plnou mocí zmocněný zástupce (projekční kancelář, atd.)

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost podaná spolu s doklady na Magistrát města Zlína

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína – Odbor životního prostředí, Oddělní ochrany přírody a zemědělství, Zarámí 4421, kanc. č. 305 (3. patro), telefonní čísla pro případné informace: 577 630 940, 577 630 942.
- Úřední dny pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.
- Mimo úřední dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- Žádost musí být doplněna projektovou dokumentací záměru, k němuž má být vydáno rozhodnutí.
- V případě zastupování je nutno doložit plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

- Žádost o vydání souhlasu se stavbou, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz  
- Žádost o vydání závazného stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha, výstavbě lesních cest a svážnic a lesních melioračních systémů  
- Žádost o vydání stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku  
- Příslušné formuláře jsou k dispozici na Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství a také na internetových stránkách Magistrátu města Zlína, v sekci Odbor životního prostředí a zemědělství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

90 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Spoluvlastníci dotčených pozemků, přihlášená občanská sdružení

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Ust. § 4, odst. 2, § 4, odst.3, § 12, odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Souhlas je podkladem pro vydání rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon), územní souhlas nebo ohlášení stavby. Je vydáván formou závazného stanoviska podle správního řádu a není správním rozhodnutím. Samostatně se proti němu nelze odvolat.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

§ 87, 88 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a zemědělství.

26. Kontaktní osoba

- Ing. Jana Borovičková, telefon: 577 630 940, email: janaborovickova@zlin.eu 
- Ing. Zuzana Davidová, telefon: 577 630 942, email: zuzanadavidova@zlin.eu 
- Mgr. Lenka Pechová, telefon: 577 630 941. email: lenkapechova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.4.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

7.3.2013

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace