Ustanovení lesní stráže
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Lesní stráž je fyzická osoba zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesů občany.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ustanovení navrhuje vlastník lesa nebo orgán státní správy lesů z vlastního podnětu

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Navrhovaná osoba s návrhem souhlasí a splňuje všechny podmínky dané zákonem, tj.: Je starší 21 let, splňuje podmínku bezúhonnosti, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá pro výkon lesní stráže, prokázala znalost práv a povinností lesní stráže podle zákona a složila slib. .

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o ustanovení prostřednictvím pošty, elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem nebo osobně doručeným na Magistrát města Zlína.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na obecním úřadě obce s rozšířenou působností příslušném dle místa trvalého bydliště navrhované osoby

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor městské zeleně, Zarámí 4421, 760 01 Zlín; II. patro, dv. č. 206
Ing. Jiří Vašík, tel.: 577 630 991, 739 348 032,
PO a ST 8:00 – 17:00, mimo úřední dny po předchozí domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

1. vyplněný formulář žádosti,
2. potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti navrhované osoby,
3. občanský průkaz (navrhovaná osoba),
4. aktuální barevné průkazkové foto rozměrů 3,5 x 4,5 cm

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Žádost o ustanovení lesní stráže,
Potvrzení zdravotní způsobilosti, případně Čestné prohlášení
K dispozici na
http://www.zlin.eu/navrh-na-ustanoveni-lesni-straze-cl-3466.html
nebo na odboru městské zeleně, Zarámí 4421, dv. 206

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Ustanovení lesní stráže nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na ustanovení se nevztahuje správní řád. Do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Navrhovaná osoba – je třeba, aby se osobně dostavila k prověření znalosti práv a povinností lesní stráže, podepsání slibu, čestného prohlášení a převzetí služebního odznaku a průkazu.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

- Prokázání znalostí práv a povinností lesní stráže při písemném testu a následném ústním přezkoušení - Složení slibu

16. Elektronická služba, kterou lze využít

jirivasik@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon čís. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění; - vyhláška č.101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání dle §81 a 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Ministerstvo zemědělství ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor městské zeleně, MMZ

26. Kontaktní osoba

Ing. Jiří Vašík

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.4.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.4.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Popis je platný po dobu platnosti ustanovení zákona o lesích

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace