Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba nebo odpovědný zástupce právnické osoby splňující podmínky pro udělení licence:
- dosažení věku 18 let,
- státní občanství ČR nebo občanství členského státu EU
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- odborné lesnické vzdělání (dle § 42 zák. o lesích)
- odbornou lesnickou praxi (dle § 42 zák. o lesích)

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti a doložení splnění podmínek pro vydání licence.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti prostřednictvím pošty, prostřednictvím elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem nebo osobně doručit do podatelny Magistrátu města Zlína.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor městské zeleně, budova magistrátu Zarámí 4421, kancelář č. 206, Ing. Jiří Vašík, tel.: 577 630 991.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- Doklad o odborné způsobilosti (doklad o dosaženém lesnickém vzdělání)
- Doklad o délce praxe (u absolventa střední školy 10 let, vysoké školy 3 roky)
- průkaz totožnosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

1000 Kč při udělení první licence, 500 Kč při prodlužování licence; přímo na sekretariátu Odboru městské zeleně nebo v pokladně MMZ

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Prohlášení je vydáváno formou rozhodnutí ve správním řízení, lhůty jsou stanoveny podle § 71 zákona čís. 500/2004 Sb., správní řád

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Účastníkem řízení je pouze žadatel.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

jirivasik@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád;

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání dle §81 a 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Jaké vzdělání je potřebné k získání licence?
– Složení maturitní zkoušky na střední lesnické škole nebo získání titulu lesního inženýra na vysoké škole. Jaká praxe je uznatelná pro splnění podmínky udělení licence?
– Praxe přiměřená vzdělání středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaného lesníka.

22. Další informace

Funkci OLH nesmí vykonávat pracovník státní správy lesů v obvodu své působnosti, pokud se nejedná o les v jeho vlastnictví. Vlastník lesa si smí vykonávat funkci OLH na svém majetku bez vydané licence, pokud splňuje podmínku vzdělání a praxe pro její vydání.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Licence je platná na dobu 10 let od nabytí právní moci. O prodloužení licence je nutno požádat minimálně 3 měsíce předem (Orgán státní správy lesů musí o vydání rozhodnout nejméně dva měsíce před vypršením platnosti předchozí licence).

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor městské zeleně, MMZ

26. Kontaktní osoba

Ing. Jiří Vašík

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.4.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

30.4.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace