Pořizování územních plánů a jejich změn, pořizování regulačních plánů a územních studií a vydání územně plánovací informace
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

O pořízení územního plánu , resp. jeho změny může žádat občan , který chce změnit způsob využití území nebo potřebuje vymezit zastavěné území v obci. O pořízení regulačního plánu žádá občan, který potřebuje stanovit podrobné podmínky pro využití pozemků a prostorové umístění staveb v ploše určené územním plánem k výstavbě o pořízení územní studie žádá občan , který potřebuje prověřit a posoudit možná řešení vybraných problémů v daném území. O vydání územně plánovací informace žádá občan, který potřebuje znát podmínky využití území.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občan obce nebo fyzická či právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrh na pořízení územního plánu, jeho změny ,regulačního plánu nebo územní studie se podává u obce, pro jejíž území se má pořizovat

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Postačí vyplnit příslušný formulář a podat u příslušné obce

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na obci , ( městě)

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na příslušné obci , u pořizovatele územně plánovací dokumentace - kterým je Oddělení prostorového plánování - středisko územního plánování

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

www.zlin.eu - Jsem občan - Formuláře - Oddělení prostorového plánování - středisko územního plánování

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žadatel většinou hradí náklady na pořízení příslušné dokumentace

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

1 – 2 roky

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Dotčené orgány a veřejnost

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce s pořizovatelem na základě jeho výzvy k doplnění informací.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

http://www.mestozlin.cz/page/42423.formulare-pri-reseni-zivotnich-situaci/

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon 183/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů – stavební zákon

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Vyhláška č. 500 a 501/2006 Sb.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Opatření proti průtahům – pokud nebyly zahájeny práce ani po roku od podání žádosti předkládá se návrh zastupitelstvu obce, pro kterou je územní plán pořizován , na rozhodnutí o dalším postupu.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stavební zákon

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Útvar hlavního architekta – středisko územního plánování , Ing. Petra Reichová – vedoucí střediska

26. Kontaktní osoba

Ing. Petra Reichová, tel. 577630239

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.10.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X