Odklad povinné školní docházky
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Jednat v této věci mají oprávnění zákonní zástupci dítěte.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O odklad žádají zákonní zástupci u ředitele základní školy.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Zákonný zástupce musí s dítětem navštívit školské poradenské zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Na základě těchto doporučení podá zákonný zástupce písemnou žádost o odklad povinné školní docházky dítěte řediteli základní školy.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Základní škola, odborný lékař nebo klinický psycholog, školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S ředitelem základní školy, ve které je dítě zapsáno k plnění povinné školní docházky.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- Žádost o odklad. 
- Odborné posouzení dětského lékaře nebo klinického psychologa a školského poradenského zařízení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebné formuláře jsou zákonnému zástupci vydány ředitelem základní školy.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Neprodleně – dle správního řádu do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Odklad povinné školní docházky stanovuje § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon).
- Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon).
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání lze podat ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím ředitele příslušné základní školy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nepřihlášení dítěte k plnění povinné školní docházky se postupuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Podle § 182 a) školského zákona lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Informace o odkladu povinné školní docházky lze získat u ředitele příslušné základní školy.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor školství a sportu MMZ.

26. Kontaktní osoba

Ing. Jana Jordová, tel.: 577 630 336, e-mail: janajordova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22. 1. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

26. 11. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na https://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace