Přihlášení dítěte do rehabilitačního stacionáře
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Rehabilitační stacionář Žlebová 1590 ve Zlíně je zařízení města pro děti s kombinovaným postižením, s opožděným psychomotorickým vývojem, pro děti s poruchou artistického spektra a děti jinak zdravotně znevýhodněné ve věku od 1 do 16 let. Stacionář je registrován jako zdravotnické zařízení. Své zdravotnické služby nabízí v podobě denního, týdenního, občasného pobytu a příležitostného hlídání. Rozsah poskytované péče je v oblasti ošetřovatelské, léčebně rehabilitační, logopedické, speciální pedagogické péče a poradenské činnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Zákonný zástupce nezletilého dítěte.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Prvním krokem a podmínkou pro přijetí dítěte do zařízení je kontakt vedoucí zařízení osobně, telefonicky nebo e-mailem, doporučení dětského nebo odborného lékaře není podmínkou. V Rehabilitačním stacionáři obdrží rodič pro dítě přihlášku, nebo je možno přihlášku stáhnout na internetových stránkách http://www.stacionar.cz. Vyplnění přihlášky, doložení zdravotní dokumentace, případně doporučení odborných pracovišť.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Kontaktováním vedoucí Rehabilitačního stacionáře osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e- mailu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590, Zlín, tel.: 577 210 092, e-mail – rehabilitacnistac@tiscali.cz

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Domluvit si návštěvu zařízení Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590, Zlín, tel.: 577 210 092, vedoucí zařízení Mgr. Romana Sagnerová.

- Provozní doba stacionáře je pondělí 6:00 hod. až pátek 16:00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rodič předloží:

- kontakt na zákonného zástupce

- zdravotní dokumentace nebo kopie zpráv odborných pracovišť ( pediatr, neurolog, psycholog, spec. pedagogické centrum, centrum ranné péče……. )

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář přihlášky obdrží zákonný zástupce osobně v Rehabilitačním stacionáři nebo jej získá stažením na stránkách http://www.stacionar.cz.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- Poplatky spojené s přihlášením dítěte do zařízení nejsou.

- Platby jsou spojeny až s pobytem dítěte v zařízení, kdy je rodič povinen uhradit měsíčně poplatek za pobyt a za stravu. Výše poplatků závisí na typu pobytu a schvaluje ji Rada města Zlína a o její aktuální výši je rodič informován při přijetí dítěte vedoucí zařízení. Forma úhrady je poštovní poukázkou, převodem z účtu nebo v hotovosti na pokladně Magistrátu města Zlína.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

- Lhůty se neřídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

- Přijetí dítěte je vázáno pouze na kapacitní možnosti zařízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Účastníky řízení jsou pouze zákonní zástupci nezletilého dítěte.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Přihlášení dítěte do zařízení není propojeno s elektronickou komunikací.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Přijetí dítěte do zařízení Rehabilitačního stacionáře není vázáno na žádný právní předpis.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Interní předpis zařízení – provozní řád.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Vůči nepřijetí do zařízení nejsou možné opravné prostředky, přijetí se neřídí zákonem č. 500/2004 Sb., o správní řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení termínu k úhradě paušálního poplatku za pobyt nebo poplatku za stravu může zřizovatel (statutární město Zlín) nařídit úhradu vzniklé pohledávky formou exekučního řízení. Při nedodržení domácího řádu zařízení má vedoucí Rehabilitačního stacionáře právo na vyřazení dítěte z docházky.

21. Nejčastější dotazy

- V kolik hodin ráno dochází dítě do stacionáře?

Ideální příchod dítěte je do 8 hodin ráno, kdy začíná individuální nebo skupinový výchovně vzdělávací program pro děti. Rodiče však mohou přivést děti kdykoliv během dne, zařízení se přizpůsobuje potřebám rodiny a dítěte.

- V kolik hodin je nutno dítě vyzvednout?

Vyzvedávání dítěte se řídí výběrem typu pobytu, opět se zařízení přizpůsobuje potřebám rodiny a dítěte. Jediná fixně stanovená doba pro vyzvednutí je pátek 16:00, kdy je ukončen provoz.

- Je možné přijít na informativní schůzku a prohlédnout si zařízení?

Informativní schůzka a prohlídka zařízení je nezbytná a je možná po dohodě s vedoucí.

- Je možné, aby dítě nastoupilo docházku během roku, nebo jen na začátku školního roku?

Děti se přijímají v průběhu celého kalendářního roku v závislosti na kapacitě zařízení.

- Co, když má dítě speciální dietu (různé alergie apod.), nebo jiný způsob stravování?

Zařízení má vlastní kuchyňský provoz, který je maximálně ohleduplný ke stravovacím potřebám dítěte. Dietní stravování či příprava různé konzistence jídla při poruchách polykání není problém.

- Co, když má dítě obrácený režim nebo poruchu spánku?

Stacionář se přizpůsobuje dítěti, ne naopak. V průběhu docházky dítěte se ale pracuje na úpravě režimu. Vše probíhá ve spolupráci s rodiči.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Informace o přijetí dítěte do Rehabilitačního stacionáře je možné získat telefonicky u vedoucí zařízení, nebo na internetových stránkách http://www.stacionar.cz.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vedoucí zařízení i odborní zaměstnanci mohou rodině dítěte s postižením podat potřebné informace týkající se zdravotní péče, výchovy a vzdělávání, komunikace a rehabilitační péče.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor školství a sportu MMZ, Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590, Zlín

26. Kontaktní osoba

Mgr. Romana Sagnerová, Žlebová 1590, Zlín, tel.: 577 210 092, e-mail – rehabilitacnistac@tiscali.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25. 6. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

26. 11. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na https://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace