Přihlášení dítěte do jeslí
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Statutární město Zlín je zřizovatelem a provozovatelem 3 zařízení jeslí – Jesle Budovatelská 4820, Jesle Tyršovo nábř. 747 a Jesle M. Knesla 4056.

Jesle zajišťují poskytování péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Provozní doba jeslí: Jesle Tyršovo nábř. od 06:00 do 16:30 hodin, Jesle M. Knesla v době od 06:00 do 16:00 hodin, Jesle Budovatelská od 06:00 do 17:00 hod.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Zákonný zástupce dítěte s vedoucí jeslí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání přihlášky, tj. "Evidenční list dítěte v jeslích" a volná kapacita zařízení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobním, telefonickým nebo e-mailovým kontaktem s vedoucí vybraného zařízení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Podle výběru zákonného zástupce na jednom z uvedených zařízení:  

Jesle Budovatelská 4820, Zlín  
tel: 577 141 431  
e-mail: detske.centrum@seznam.cz  

Jesle Tyršovo nábř. 747, Zlín  
tel.: 577 219 669  
e-mail: jesletyrsovonabrezi@volny.cz  

Jesle M. Knesla 4056, Zlín  
tel.: 577 439 554  
e-mail: jesle.kneslova@volny.cz

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na vybraném zařízení s příslušnou vedoucí zařízení, v době provozní doby zařízení.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rodič předloží: 

- rodný list dítěte,
- kartičku pojištěnce (tj. dítěte),

- občanský průkaz zákonného zástupce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebný formulář – "Evidenční list dítěte" v jeslích – je k dispozici pouze v zařízení jeslí, jeho el. podoba není.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky spojené s přihlášením dítěte do zařízení nejsou.  
Platby jsou spojeny až s pobytem dítěte v zařízení, kdy je rodič povinen uhradit měsíčně paušální poplatek za pobyt a za stravu. Výši poplatků schvaluje Rada města Zlína a o její aktuální výši je rodič informován při přijetí dítěte vedoucím zařízení. Forma úhrady je složenkou, převodem z účtu nebo v hotovosti na pokladně MMZ.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty se neřídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  
Přijetí dítěte je vázáno pouze na kapacitní možnosti zařízení a individuální posuzování podle naléhavosti případů, má v pravomoci vedoucí zařízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Účastníky řízení jsou pouze zákonní zástupci nezletilého dítěte.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Doložení potvrzení o zdravotním stavu dítěte a vhodnosti umístění dítěte do kolektivu, které vyplní ošetřující dětský lékař.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Přihlášení dítěte do zařízení není propojeno s elektronickou komunikací.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Přijetí dítěte do zařízení jeslí není vázáno na žádný právní předpis.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Interní předpis zařízení – Domácí řád jeslí.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Vůči nepřijetí do zařízení nejsou možné opravné prostředky, přijetí se neřídí zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení termínu k úradě paušálního poplatku za pobyt nebo poplatku za stravu může zřizovatel (statutární město Zlín) nařídit úhradu vzniklé pohledávky formou exekučního řízení. V případě soustavného porušování provozního řádu vyloučení dítěte ze zařízení.

21. Nejčastější dotazy

Nejnižší možný věk přijímaného dítěte:

- do jeslí jsou příjímány děti od 1 roku věku do 3 let.

Způsob úhrady za pobyt:

- forma úhrady je poštovní poukázkou, převodem z účtu nebo v hotovosti na pokladně Magistrátu města Zlína.

Provozní doba zařízení:

- Jesle, Budovatelská 4820: PO - PÁ od 06:00 - 17:00 hodin.

- Jesle, Tyršovo nábřeží 747: PO - PÁ od 06:00 - 16:30 hodin.

- Jesle, M. Knesla 4056: PO - PÁ od 06:00 - 16:00 hodin.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Informace o přijetí dítěte do jeslí je možné získat pouze u vedoucí vybraného zařízení.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Související životní situace z oblasti vyřizování dávek státní sociální podpory a dávek sociální péče poskytuje formou poradenské činnosti vedoucí zařízení.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Jesle Budovatelská 4820, Zlín,

Jesle Tyršovo nábř. 747, Zlín,

Jesle M. Knesla 4056, Zlín,

Odbor školství Magistrátu města Zlína.

26. Kontaktní osoba

- Jesle Budovatelská 4820, Zlín, Mgr. Lenka Kovářová, tel: 577 141 431  
- Jesle Tyršovo nábř. 747, Zlín, Mgr. Pavla Slováková, tel.: 577 219 669  
- Jesle M. Knesla 4056, Zlín, Bc. Miroslava Nowaková, tel.: 577 439 554

- Odbor školství a sportu, Ing. Jana Jordová, tel: 577 630 336.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

5. 10. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

26. 11. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Zápisu dítěte do zařízení musí předcházet osobní kontakt rodičů s dítětem u vedoucí zařízení.

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na https://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace