Dítě s výchovnými problémy
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Všechny situace související s chováním dítěte, které rodičovské či jiné autoritě působí obtíže.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

- Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samo i další osoby, které mohou k věci podat významné a důležité informace, instituce zabývající se ochranou dětí (soud, škola, policie a další). Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i e-mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována.
- Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Sdělit skutečnosti, které s případem souvisí, odd. sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína. Řízení může zahájit orgán sociálně-právní ochrany i z vlastního podnětu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Zlína.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Zlína Odbor sociálních věcí oddělení sociálně-právní ochrany dětí třída Tomáše Bati 3792 761 40 Zlín

Mgr. Marie Semelová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany tel.: 577 630 839 e-mail: mariesemelova@zlin.eu
Tomáš Flám, DiS., kurátor pro děti a mládež tel.: 577 630 844
e-mail:tomasflam@zlin.eu
Martin Plášek, Mgr. tel.:577 630 843
e-mail: martinplasek@zlin.eu

Rozdělení dle obvodů Úřední hodiny Pondělí 8.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 14.00 *
Středa 8.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 14.00 *
Pátek 8.00 – 14.00 *
* na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru
V naléhavých případech mimo pracovní dobu lze kontaktovat Policii ČR na lince 158.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, v případě anonymního oznámení nemusí být předložen.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Neprodleně, bez zbytečného odkladu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Každý kdo může k dané situaci podat relevantní informace.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

- mariesemelova@zlin.eu
- tomasflam@zlin.eu
- martinplasek@zlin.eu
- nebo na adresu elektronické podatelny is@zlin.eu, která je zřízena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění platných předpisů 
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění platných předpisů 
- Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Listina základních práv a svobod 
- Ústava ČR 
- Úmluva o právech dítěte 
- Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších přepisů 
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
- Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se uplatňují pouze proti správnímu rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím Magistrátu města Zlína.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína.

26. Kontaktní osoba

Tomáš Flám, DiS., kurátor pro děti a mládež 
- tel.: 577 630 844, e-mail: tomasflam@zlin.eu  
Martin Plášek, Mgr., kurátor pro děti a mládež 
- tel.: 577 630 843, e-mail: martinplasek@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 4. 2013

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X