Dítě bez péče rodičů
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Jde o situace, kdy se dítě ocitne bez péče rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu a není zde žádná jiná osoba, která by na toto období mohla péči o dítě zajistit.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

- Každý, kdo se o situaci nezletilého dítěte doví, je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na tuto skutečnost. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i e-mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována.
- Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámit skutečnost, že dítě se ocitlo bez péče.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Zlína
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
 

třída Tomáše Bati 3792
761 40 Zlín

Mgr. Marie Semelová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
tel.: 577 630 839
e-mail: mariesemelova@zlin.eu

Rozdělení dle obvodů 
 
Úřední hodiny  
Pondělí 8.00 – 17.00  
Úterý 8.00 – 14.00 *  
Středa 8.00 – 17.00  
Čtvrtek 8.00 – 14.00 *  
Pátek 8.00 – 14.00 *

 
* na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru

V naléhavých případech mimo pracovní dobu lze kontaktovat Policii ČR na lince 158.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, v případě anonymního oznámení nemusí být předložen.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bez zbytečného odkladu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Všichni, kteří mohou k dané situaci podat relevantní informace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce se zaměstnanci odd. sociálně-právní ochrany dětí, popř. dalších institucí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Informace je možno předat elektronicky na adresu mariesemelova@zlin.eu; olgakotasova@zlin.eu nebo na adresu elektronické podatelny is@zlin.eu, která je zřízena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších přepisů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Listina základních práv a svobod  
- Ústava ČR  
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
- Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Úmluva o právech dítěte
- Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína

26. Kontaktní osoba

- Mgr. Marie Semelová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
- tel.: 577 630 839, e-mail: mariesemelova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 4. 2013

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X