Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Jde o situace, kdy péče rodičů o dítě je nevyhovující, ať už jde o nadměrné trestání, bití či jiné ohrožování dítěte, sexuální zneužívání dítěte jakoukoli osobou, ať blízkou nebo cizí nebo naopak o zanedbávání péče o dítě, ponechávaní dítě bez dozoru po dlouhou dobu, v nočních hodinách, nedostatečná výživa, zanedbávání zdravotní péče apod.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

- Každý, kdo se o situaci nezletilého dítěte dozví, je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na tuto skutečnost. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována.
- Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlásit skutečnost, že je zde podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte.

8. Na které instituci životní situaci řešit

- Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína.
- Oznámení pro podezření z týrání, sexuálního zneužívání dítěte či závažného zanedbání péče o dítě je možné učinit i na kterékoli služebně Policie ČR.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Zlína  
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
třída Tomáše Bati
3792 761 40 Zlín
 
Mgr. Marie Semelová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
tel.: 577 630 839
e-mail: mariesemelova@zlin.eu

 1. Rozdělení dle obvodů
  Úřední hodiny
  Pondělí 8.00 – 17.00
  Úterý 8.00 – 14.00 *
  Středa 8.00 – 17.00
  Čtvrtek 8.00 – 14.00 *
  Pátek 8.00 – 14.00 *
  * na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru

V naléhavých případech mimo pracovní dobu lze kontaktovat Policii ČR na lince 158.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, v případě anonymního oznámení nemusí být předložen.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Neprodleně, bez zbytečného odkladu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Každý kdo může k dané situaci podat relevantní informace.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

mariesemelova@zlin.eu, olgakotasova@zlin.eu, tomasflam@zlin.eu nebo na adresu elektronické podatelny is@zlin.eu, která je zřízena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Listina základních práv a svobod  
- Ústava ČR  
- Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších přepisů  
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Úmluva o právech dítěte
- Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou, nejedná se o správní řízení

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, podnět Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Marie Semelová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany, tel.: 577 630 839, e-mail: mariesemelova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

23. 9. 2013

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X