Náhradní rodinná péče
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Občané způsobilí k právním úkonům, kteří mají zájem přijmout nezletilé dítě do své náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, poručnictví, pšstounská péče na přechodnou dobu).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatelem o náhradní rodinnou péči může být fyzická osoba, která má trvalý pobyt v ČR nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu, nebo cizinec, který je hlášen k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dní.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Bezúhonnost, odpovídající zdravotní stav, odpovídající ekonomické a sociální poměry.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na Odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Magistrátu města Zlína a seznámením se se základními informacemi a postupy realizace náhradní rodinné péče.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína pro občany s trvalým bydlištěm:
- Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Doubravy, Držková, Fryšták, Hostišová, Hřivínův Újezd, Hvozdná, Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Lhota, Lípa, Lukov, Lukoveček, Machová, Mysločovice, Ostrata, Provodov, Racková, Sazovice, Šarovy, Tečovice, Velký Ořechov, Vlčková, Zlín, Želechovice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Zlína  
Odbor sociálních věcí

oddělení sociálně-právní ochrany dětí

třída Tomáše Bati 3792  
761 40 Zlín  
 
Mgr. Renata Halová - sociální pracovnice tel.: 577 630837 e-mail: renatahalova@zlin.eu

Petra Mikšaníková - sociální pracovnice tel.: 577 630 933 e-mail: petramiksanikova@zlin.eu

Petra Swiatková, DiS - sociální pracovnice  tel.: 577 630 819 email: petraswiatkova@zlin.eu

  1. Rozdělení dle obvodů

 
Úřední hodiny  
Pondělí 8.00 – 17.00  
Úterý 8.00 – 14.00 *  
Středa 8.00 – 17.00  
Čtvrtek 8.00 – 14.00 *  
Pátek 8.00 – 14.00 *  
* na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru

V naléhavých případech mimo pracovní dobu lze kontaktovat Policii ČR na lince 158.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobním jednání průkaz totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

- Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu
- Lékařské vyšetření žadatele o náhradní rodinnou péči
- Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Tyto tiskopisy obdržíte na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína, popř. se nachází v elektronické podobě na následujícím odkazu: www.zlin.eu

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Od podání žádosti běží 30 ti denní lhůta pro předání spisové dokumentace Krajskému úřadu Zlínského kraje.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Všichni, kteří mohou k dané situaci podat relevantní informace.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatelé jsou povinni udělit písemný souhlas, že orgán sociálně-právní ochrany zprostředkující náhradní rodinnou péči je oprávněn zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování zejména o tom, zda způsobem svého života budou zajišťovat pro dítě vhodné prostředí, a kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci. A také souhlasit s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny, kterou zajišťuje krajský úřad.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

renatahalova@zlin.eu  
mariesemelova@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Listina základních práv a svobod 
- Ústava ČR 
- Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších přepisů 
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
- Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Úmluva o právech dítěte - Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se uplatňují pouze proti správnímu rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím Magistrátu města Zlína.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Za jak dlouho budou moci přijmout dítě do rodiny, typologie dětí vhodných do náhradní rodinné péče, apod.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína.

26. Kontaktní osoba

- Petra Swiatková DiS, sociální pracovnice, tel.: 577 630 819, e-mail: petraswiatkova@zlin.eu

- Petra Mikšaníková, sociální pracovnice, tel.: 577 630 933, e-mail: petramiksanikova@zlin.eu

- Mgr. Renata Halová, sociální pracovnice, tel.: 577 630 837, e-mail: renatahalova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

17. 4. 2013

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X