Občan v mezní životní situaci (bez patřičné péče)
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Fyzické osoby, které nejsou schopny řešit svou momentálně krizovou situaci (nesoběstačné osoby propouštěné z zdravotnických zařízení, osoby nesvéprávné fakticky či formálně, strádající osoby s nezajištěnou péčí aj.).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, které se situace týká, popřípadě rodinní příslušníci, sousedé, ošetřující lékař, Policie ČR apod.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Postup pro řešení situace je individuální.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní nebo telefonický kontakt na sociální pracovnici.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor sociálních věcí. Většina situací se týká občanů statutárního města Zlína. Obecní úřad obce s rozšířenou působností - Magistrát města Zlína pro občany s trvalým bydlištěm:
- Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Doubravy, Držková, Fryšták, Hostišová, Hřivínův Újezd, Hvozdná, Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Lhota, Lípa, Lukov, Lukoveček, Machová, Mysločovice, Ostrata, Provodov, Racková, Sazovice, Šarovy, Tečovice, Velký Ořechov, Vlčková, Zlín, Želechovice),

zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby. Obecní úřad obce s rozšířenou působností rovněž spolupracuje se zdravotnickým zařízením (situace osob vyžadujících řešení).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína  
Odbor sociálních věcí  
oddělení sociální práce  
Mgr. Lenka Pospíšilová, vedoucí oddělení
tel.: 577 630 808
e-mail: lenkapospisilova@zlin.eu

  
- třída Tomáše Bati 3792  
761 40 Zlín  
- Úřední hodiny  
Pondělí 8.00 – 17.00  
Úterý 8.00 – 14.00 *  
Středa 8.00 – 17.00  
Čtvrtek 8.00 – 14.00 *  
Pátek 8.00 – 14.00 *  
* na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Listina základních práv a svobod
- Ústava ČR
- Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších přepisů  
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Možnost poskytnutí sociálních služeb včetně kontaktů (nejčastěji pečovatelská služba, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem aj.).

22. Další informace

Informace o zařízeních sociálních (a souvisejících) služeb ve Zlíně (a blízkém okolí) jsou uvedeny v Průvodci sociální péčí (a některými navazujícími službami) ve Zlíně. Brožura je k dispozici v Městském informačním a turistickém středisku (přízemí budovy radnice, nám. Míru 12).

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína

26. Kontaktní osoba

- Mgr. Lenka Pospíšilova, vedoucí oddělení
- tel.: 577 630 808, e-mail: lenkapospisilova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

16. 4. 2013

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X