Podání návrhů na cenu města Zlína
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Zastupitelstvo města Zlína rozhoduje 1 x ročně o udělení Ceny města Zlína na základě návrhů podaných občany.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Návrhy mohou podávat fyzické a právnické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání musí být písemné nebo elektronické prostřednictvím online formuláře a adresované sekretariátu primátora/ky. Za správnost údajů odpovídá navrhovatel.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Návrh lze podávat písemně nebo elektronicky – viz bod 6.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor kanceláře primátora Magistrátu města Zlína

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nejsou požadovány.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro písemné podání formulář stanoven není, pro elektronické podání je online formulář k dispozici na adrese: https://formulare.zlin.eu/aforms.php?action=fill&id_form=20228

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podání návrhu na nominované osobnosti musí být učiněno do 31. prosince aktuálního roku. O návrhu rozhodne Zastupitelstvo města Zlína na prvním zasedání v následujícím roce. Cena je udělována k 3. dubnu – dni narození T. Bati.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání návrhu na Cenu města Zlína lze vyřídit elektronickou poštou, pokud má navrhovatel elektronický podpis.

K podání návrhu na Cenu města Zlína lze využít také online formulář – viz bod 11.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Usnesení Zastupitelstva města Zlína č. č. 92/18Z/2017 ze dne 11.05. 2017

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Statut Ceny města Zlína z roku 2017

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou.

21. Nejčastější dotazy

Nelze zobecnit.

22. Další informace

Viz bod 18.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor kanceláře primátora MMZ

26. Kontaktní osoba

Ing. Renata Zipperová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.06. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

28.06. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nositelem Ceny se může stát na základě podaného návrhu:  
- fyzická osoba starší 30 let, která žije či žila ve Zlíně a která významným způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti a významně působila ve prospěch občanů našeho města, šířila či šíří jméno Zlína doma i ve světě,  
- právnická osoba, má-li sídlo ve Zlíně nejméně tři roky před dnem, do kterého musí být učiněno podání návrhu na Cenu města Zlína a její činnost má podstatný přínos pro obohacení života města,  
- ocenění in memoriam může být uděleno pouze fyzické osobě formou čestného vyhlášení, a to v případě, že k úmrtí došlo po návrzích na udělení Ceny v době od 1. 12. do 3. 4.  
- Nositelem Ceny města Zlína nemůže být současný člen Zastupitelstva města Zlína a vedoucí zaměstnanci města, příspěvkových, obecně prospěšných a obchodních organizací zřizovaných a založených městem.  
- V každém roce může být udělena Cena nejvýše dvěma navrženým osobám.  
- Cena je každoročně udělována k 3. dubnu - dni narození T. Bati.  
- Cenu předává primátor města Zlína nebo jím pověřený zástupce zpravidla v obřadní síni zlínské radnice za účasti pozvaných hostů 3. dubna nebo nejbližší možný den následující po 3. dubnu.  
- Ocenění je spojeno s předáním výtvarného symbolu se znakem města Zlína a finanční odměnou ve výši 50.000,-- Kč. Při ocenění in memoriam nejbližší příbuzní zesnulého nositele Ceny převezmou pouze výtvarný symbol. 

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X