Zřízení datové schránky
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

- Datová schránka je elektronické úložiště, které slouží k doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči nim. Zajistí komunikaci s veřejnou správou (podání vůči veřejné správě a naopak doručování ze strany veřejné správy). Nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě – proužkové obálky s doručenkou, které chodí poštou.
- Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra, provozovatelem je držitel poštovní licence (Česká pošta, s.p.).
- Požádat o zřízení datové schránky je také možné přes kontaktní místo Czech POINT.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

- Fyzická osoba (občan) – možnost mít datovou schránku
- Fyzická osoba podnikající (živnostník) – možnost mít datovou schránku
- Právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku – možnost mít datovou schránku
- Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku – povinnost mít datovou schránku (dle z.č. 300/2008 Sb.)
- Orgán veřejné moci – povinnost mít datovou schránku (dle z. 300/2008 Sb.)

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Co je zapotřebí: 
- Fyzická osoba (občan) pro zřízení datové schránky prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), úředník vyplní žádost a odešle ji. Občan obdrží potvrzení o přijetí žádosti. 
- Fyzická osoba podnikající (živnostník) pro zřízení datové schránky prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a IČO.

Úředník vyplní žádost a odešle. Živnostník obdrží potvrzení o přijetí žádosti. 
- Zpravidla žadatel obdrží do 3 dnů od podání žádosti z Ministerstva vnitra přístupové údaje do své datové schránky. Tyto údaje jsou doručovány do vlastních rukou v obálce se žlutým pruhem. Pokud se z jakýchkoliv důvodů posuzuje žádost ve správním řízení, vyrozumí úředník žadatele o patnáctidenní lhůtě.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na kontaktní místo Czech POINT a požádat o zřízení datové schránky

8. Na které instituci životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína
- Krajský úřad Zlínského kraje
- Notáři
- Česká pošta
- Ministerstvo vnitra

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V Magistrátu města Zlína poskytuje tuto službu pouze pracoviště Czech POINT:
- Odbor občansko-správních agend, pracoviště ověřování podpisů a listin (náměstí Míru 12, vchod z Bartošovy ulice); po, stř 8 – 17; út, čtv, pá 8 – 14; kontaktní osoba: Dagmar Skoupá, tel. 577 630 289, e-mail: dagmarskoupa@zlin.eu  
- Odbor živnostenský (Zarámí 4421); po, stř 8 – 17; út, čtv, pá 8 – 14; kontaktní osoba: Marika Nováková, tel. 577 630 914, e-mail: marikanovakova@zlin.eu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- Fyzická osoba (občan) pro zřízení datové schránky prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) 
- Fyzická osoba podnikající (živnostník) pro zřízení datové schránky prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a IČO.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro zřízení datové schránky se předkládá žádost - zde. Žadatel ji může přinést vyplněnou. Úředník vyplňuje žádost na místě.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zřízení datové schránky je bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou zákonem stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se neuplatňují.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné sankce se neuplatňují.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend magistrátu města Zlína.

26. Kontaktní osoba

Dagmar Skoupá, dagmarskoupa@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2009.

28. Popis byl naposledy aktualizován

21.3.2018

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na https://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace