Vystavení veřejné listiny o identifikaci
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Veřejná listina o identifikaci je listinou, kterou se provádí "zprostředkovaná identifikace" klienta, jestliže provedení první identifikace "povinnou osobou" brání vážné důvody. Povinnými osobami jsou zejména banky, spořitelní družstva, pojišťovny, směnárny, další úvěrové nebo finanční instituce, kasina, obchodníci s nemovitostmi, a další, určené příslušným zákonem, ale také každý další podnikatelský subjekt pokud přijímá platbu v hotovosti v hodnotě nad 15.000 EUR. Na základě žádosti klienta (osoby, která má být identifikována) nebo povinné osoby může provést identifikaci notář, krajský úřad nebo obecní úřad s rozšířenou působností.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Identifikace veřejnou listinou se provádí vždy pro konkrétní "povinnou osobu" a to buď na její žádost, nebo na žádost jejího klienta – osoby, která má být identifikována.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zákon č. 253/2008 Sb. stanoví, že povinné osoby provedou první identifikaci klienta samy a teprve brání-li tomu závažné důvody, může identifikaci provést notář, krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností. Identifikovaný klient se musí dostavit osobně.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Je třeba se dostavit na příslušný úřad nebo k notáři a předložit ověřující osobě žádost a doklady, na jejichž základě bude identifikace provedena.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Identifikaci provádí kterýkoli notář, krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Ve Zlíně:
- Magistrát města Zlína – odbor občansko-správních agend, oddělení matrik a ověřování
- Krajský úřad Zlínského kraje
- Notáři

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Magistrátu města Zlína:  
- Odbor občansko-správních agend, pracoviště ověřování podpisů a listin (náměstí Míru 12, vchod z Bartošovy ulice); po, Stř 8 – 17; út, čtv, pá 8 – 14; kontaktní osoba: Dagmar Skoupá, tel. 577 630 289, e-mail: dagmarskoupa@zlin.eu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost povinné osoby v níž musí být uveden účel identifikace; u fyzické osoby 2 platné průkazy totožnosti; u právnické osoby je platný výpis z rejstříku, v němž je povinně evidována, nebo jiný platný doklad prokazující její existenci.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za veřejnou listinu o identifikaci je 200,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zákonem není lhůta stanovena. Zpravidla je veřejná listina o identifikaci vyhotovena do týdne od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend, oddělení matrik a ověřování Magistrátu města Zlína

26. Kontaktní osoba

Dagmar Skoupá, dagmarskoupa@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.4.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

21.3.2018

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X