Užívání ženského příjmení v mužském tvaru
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.
Mužský tvar ženského příjmení lze zapsat do matriční knihy pouze za následujících podmínek:

A. První zápis do matriční knihy

1. Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat v mužském tvaru, jde-li o:
- cizinku,
- občanku ČR, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
- občanku ČR, jejíž manžel je cizinec,
- občanku ČR, která je jiné než české národnosti (přihlášení se k národnostní menšině nemá žádný vliv na státní občanství nositelky příjmení; žena i nadále zůstává státní občankou ČR).

2. Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti obou rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě:
- cizincem,
- občanem ČR, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
- občanem ČR, jehož jeden z rodičů je cizincem,
- občanem, který je jiné než české národnosti (přihlášení dítěte k národnostní menšině nemá žádný vliv na jeho státní občanství; dítě i nadále zůstává státním občanem ČR).

Není-li jeden rodič znám nebo je-li rodič pravomocným rozhodnutím soudu zbaven rodičovské zodpovědnosti nebo je mu výkon rodičovské zodpovědnosti pozastaven anebo je-li pravomocným rozhodnutím soudu rodič zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle prohlášení druhého z rodičů.

3. Při zápisu úmrtí cizinky se uvede v matriční knize příjmení ženy, jíž se zápis týká, v mužském tvaru, je-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou listinou.

B. Dodatečný záznam do matriční knihy:

Na základě žádosti nositelky příjmení, jejíž příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly českého pravopisu, lze uvést její příjmení v mužském tvaru, jde-li o:
- cizinku,
- občanku ČR, která má trvalý pobyt v cizině,
- občanku ČR, jejíž manžel je cizinec,
- občanku ČR, která je jiné než české národnosti (přihlášení se k národnostní menšině nemá žádný vliv na státní občanství nositelky příjmení; žena i nadále zůstává státní občankou ČR).

2. Na základě žádosti rodičů lze uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li jeho příjmení zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, pokud je dítě:
- cizincem,
- občanem ČR, který má trvalý pobyt v cizině,
- občanem ČR, jehož jeden z rodičů je cizincem,
- občanem ČR, který je jiné než české národnosti (přihlášení dítěte k národnostní menšině nemá žádný vliv na jeho státní občanství; dítě i nadále zůstává státním občanem ČR).

Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít. Není-li jeden rodič znám nebo je-li rodič pravomocným rozhodnutím soudu zbaven rodičovské zodpovědnosti nebo je mu výkon rodičovské zodpovědnosti pozastaven anebo je-li pravomocným rozhodnutím soudu rodič zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle prohlášení druhého z rodičů.

Žádost podle bodů č. 1 a 2 lze podat u kteréhokoli matričního úřadu v ČR, v cizině u zastupitelského úřadu ČR. Její podání není časově omezeno

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

O zápis příjmení v mužském tvaru může požádat zletilá nositelka příjmení nebo rodiče nezletilého dítěte ženského pohlaví, pokud splňují výše uvedené podmínky. Matričnímu úřadu předloží písemnou žádost o provedení zápisu tohoto tvaru příjmení do matriční knihy

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oprávněná osoba musí podat matričnímu úřadu písemnou žádost o užívání příjmení v mužském tvaru a předložit předepsané doklady. Výčet dokladů je uveden v připojených formulářích (podle důvodu podání žádosti).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o užívání ženského příjmení v mužském tvaru.
- Žádost podle písm. A se podává u matričního úřadu, který je příslušný k zápisu matriční události (narození, uzavření manželství).
- Žádost podle písm. B - bod č. 1 a 2, lze podat u kteréhokoli matričního úřadu v ČR, v cizině u zastupitelského úřadu ČR. Její podání není časově omezeno.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, oddělení matrik a ověřování, budova radnice, přízemí, dveře č. 103 (popř. č. 104,105,106,107), telefon 577 630 208 (577 630 111)
- Úřední hodiny jsou pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, ostatní dny po předchozí dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Výčet dokladů je uveden v připojených formulářích (podle důvodu podání žádosti).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Jednotné formuláře nejsou stanoveny. Formuláře Magistrátu města Zlína jsou k dispozici zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání a vyřízení žádosti o užívání ženského příjmení v mužském tvaru se nehradí žádný správní poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Příslušný matriční úřad provede zápis do matriční knihy a vystaví matriční doklad do 30 dnů od obdržení podkladů pro zápis.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost nelze zaslat prostřednictvím elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend, oddělení matrik a ověřování

26. Kontaktní osoba

Elena Kovaříková, vedoucí oddělení matrik a ověřování, elenakovarikova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 7. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X