Změna příjmení po rozvodu manželství (do 6 měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu)
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

- Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.  
- Dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení (příjmení, které měl manžel bezprostředně před vstupem do manželství).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Rozvedený manžel, který:
- při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela;
- spolu s příjmením společným na druhém místě užíval a uváděl příjmení předchozí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- Oznámení lze učinit písemně nebo ústně do protokolu u kteréhokoli matričního úřadu v okamžiku, kdy nabude rozsudek o rozvodu manželství právní moci. 
- Změnu příjmení je třeba oznámit do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

- Oznámení lze učinit písemně nebo ústně do protokolu u kteréhokoli matričního úřadu.
- Manžel, který přijal dřívější příjmení, je oprávněn i povinen užívat toto příjmení od doby, kdy byly splněny podmínky takovéto změny, tj. od chvíle, kdy změna byla příslušným orgánem vzata na vědomí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, oddělení matrik a ověřování, budova radnice, přízemí, dveře č. 103 (popř. č.104, 105, 106, 107), telefon 577 630 208 (577 630 111)
- Úřední hodiny jsou pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, ostatní dny po předchozí dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- Platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost;
- Oddací list;
- Doklad o rozvodu manželství s údajem o právní moci.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

- Jednotný formulář není stanoven  
Tiskopis Magistrátu města Zlína: oznámení o přijetí předchozího příjmení, popř. od upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení předchozího - ke stažení zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- Správní poplatek není stanoven. 
- Pokud občan zmešká šestiměsíční lhůtu po právní moci rozsudku o rozvodu, pak může požádat o změnu příjmení (viz kapitola "změna jména a příjmení"). Správní poplatek je v tomto případě 100 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro vyřízení je stanovena lhůta 30 dnů. Pokud matriční úřad není příslušný k zápisu oznámení do matriční knihy manželství, postoupí oznámení příslušnému matričnímu úřadu do 3 pracovních dnů. Tento matriční úřad je povinen provést zápis do matriční knihy a vydat oddací list ve lhůtě do 30 dnů od obdržení podkladů pro zápis.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost nelze zaslat prostřednictvím elektronické služby

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 89/2014 Sb., občanský zákoník - § 759 
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 11)

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend, oddělení matrik a ověřování

26. Kontaktní osoba

Elena Kovaříková, vedoucí oddělení matrik a ověřování, elenakovarikova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1 . 1. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

21. 7. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X