Vydání potvrzení o skutečnostech zapsaných v matričních knihách
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Matriční úřad Zlín vede matriční knihy pro obce:
- Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Hvozdná, Karlovice, Lhota, Lípa, Ostrata, Provodov, Racková, Šarovy, Tečovice, Zlín a Želechovice nad Dřevnicí.

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matričních knihách se vydává zpravidla pro použití v zahraničí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

- Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině; v jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.
- Potvrzení lze vydat fyzické osobě, které se matriční událost týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- Osoba podá matričnímu úřadu ústní či písemnou žádost o vydání potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize. V případě, že potvrzení není určeno pro použití v zahraničí, vydá matriční úřad potvrzení, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
- Potvrzení lze vydat fyzické osobě, které se matriční událost týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům. Příbuzenský poměr je nutné doložit matričními doklady. Zplnomocněný zástupce doloží úředně ověřenou plnou moc.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osoba podá matričnímu úřadu ústní či písemnou žádost o vydání potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize a doloží zákonem stanovené doklady.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, oddělení matrik a ověřování, budova radnice, přízemí, dveře č. 103 (popř. č. 104,105,106,107), telefon 577 630 208 (577 630 111)
- Úřední hodiny jsou pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, ostatní dny po předchozí domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel předloží:
- platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost;
- písemnou žádost a veřejnou listinu, ze které je patrno, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení (doložení požadavku z ciziny)
- matriční doklady, kterými lze prokázat příbuzenský poměr, popř. plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou stanoveny žádné formuláře

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání potvrzení se uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč v hotovosti za každou započatou stranu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Potvrzení je matriční úřad povinen vydat do 30 dnů od podání žádosti

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost nelze zaslat prostřednictvím elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 24 až § 26
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 3)

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend, oddělení matrik a ověřování

26. Kontaktní osoba

Matrikářka Lenka Krejčí, lenkakrejci@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2009

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 4. 2011

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X