Zápisy narození, uzavření manželství, registrovaného partnerství a úmrtí českých státních občanů v cizině (zvláštní matrika)
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

- Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika").

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství a úmrtní státních občanů ČR, ke kterému došlo na:
- území cizího státu
- zastupitelském úřadu ČR
- lodi nebo v letadle mimo území ČR
- místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu

Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, uzavřena před:
- kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR
- kapitánem letadla registrovaného v ČR a
- velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

O zápis do zvláštní matriky může požádat v případě:
- narození dítěte v cizině - rodič dítěte, který je státním občanem ČR
- uzavření manželství v cizině - snoubenec, který je státním občanem ČR
- uzavření registrovaného partnerství – partner, který je státním občanem ČR
- úmrtí státního občana ČR v cizině - člen rodiny (manžel, rodič, dítě, prarodič, vnuk, pravnuk, sourozenec), případně vypravovatel pohřbu

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o zápis do zvláštní matriky podá oprávněná osoba u:  
- zastupitelského úřadu ČR,  
- kteréhokoli matričního úřadu

- krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství ČR.  
K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:  
- cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad);  
- doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden;  
- další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oprávněná osoba požádá o zápis do zvláštní matriky: 
- zastupitelský úřad ČR
- kterýkoli matriční úřad

- krajský úřad, před nímž složila státoobčanský slib nebo učinila prohlášení o nabytí státního občanství ČR

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, oddělení matrik a ověřování, budova radnice, přízemí, dveře č. 107 (popř. č. 103,104,105,106), telefon 577 630 117 (577 630 111)
- Úřední hodiny jsou pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, ostatní dny po předchozí domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:
- cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad);
- doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden;
- další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře zápisů jsou k dispozici na oddělení matrik a ověřování - vyplňuje vždy matrikářka.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podkladové materiály jsou zvláštní matrice odesílány bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o zápis do zvláštní matriky nelze zaslat prostřednictvím elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 42 až § 44

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Jeden z nejčastějších dotazů je dotaz, zda žádost o zápis matriční události do zvláštní matriky může za oprávněného žadatele podat jiná osoba – může po předložení ověřené plné moci (nutno informovat se na matričním úřadě)

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend, oddělení matrik a ověřování

26. Kontaktní osoba

Elena Kovaříková, vedoucí oddělení matrik a ověřování, elenakovarikova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

21.3.2018

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X