4. Základní informace k životní situaci

Vystavení rodného listu pro novorozence, který se narodil ve Zlíně a obcích Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Hvozdná, Karlovice, Lhota, Lípa, Ostrata, Provodov, Racková, Šarovy, Tečovice a Želechovice nad Dřevnicí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Rodiče dítěte (matka, otec)

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Matka dítěte si musí k vyřízení rodného listu vzít do porodnice zákonem stanovené doklady, pokud je nebude mít, musí se alespoň jeden rodič osobně dostavit na matriku Magistrátu města Zlína a požadované doklady předložit.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

K vyřízení rodného listu je nutné předložení zákonem stanovených dokladů

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na Magistrátu města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, oddělení matrik a ověřování, budova radnice, přízemí, dveře č. 106 (popř. č.103,104,105,107), telefon 577 630 115 (577 630 111) 
- Úřední hodiny jsou pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, ostatní dny po předchozí dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

S vyplněným a podepsaným souhlasným prohlášením rodičů o jménu (popřípadě jménech) dítěte předloží:

provdaná matka
- platný občanský průkaz svůj a manžela, originál oddacího listu

svobodná matka
- platný občanský průkaz, originál rodného listu popřípadě doklad o určení otcovství*

rozvedená matka
- platný občanský průkaz, originál rodného listu, originál pravomocného
- rozsudku o rozvodu manželství, popřípadě doklad o určení otcovství*

ovdovělá matka
- platný občanský průkaz, originál rodného listu, originál úmrtního listu
- manžela, popřípadě doklad o určení otcovství*.

*Určení otcovství k dítěti:
S matkou dítěte se na matriku (nejlépe podle trvalého pobytu jednoho z rodičů) dostaví i otec dítěte, který předloží svůj občanský průkaz a originál rodného listu. Pokud je jeden z rodičů nezletilý, lze určit otcovství k dítěti pouze před soudem. Je-li jeden z rodičů neslyšící, nebo němý, popřípadě neovládá český nebo slovenský jazyk, je při určení otcovství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka si zajišťují rodiče na své náklady.

V případě rozvedených a ovdovělých matek může být k dítěti určeno otcovství pouze za předpokladu, že od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, případně od úmrtí manžela uplynulo 300 dní. Pokud tato doba neuplynula, předloží matka originál oddacího listu a jako otec dítěte bude zapsán bývalý manžel, resp. zemřelý manžel.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Prohlášení o volbě jména k narození dítěte" (tzv. lístek na jméno, popřípadě jména) obdrží matka od svého gynekologa při nástupu na MD, je možno jej vyzvednout i na matrice MMZ, popř. v porodnici, resp. též formulář ke stažení zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vystavení prvopisu rodného listu se neplatí žádný správní poplatek

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zápis do matriční knihy narození a následné vydání rodného listu dítěte je nutné učinit nejpozději do 30 dnů od narození dítěte.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vystavení rodného listu novorozence nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 14 až § 19)
- Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

- V případě, že se rodičům nevyhoví a matriční úřad nezapíše do matriční knihy jméno, popřípadě jména dítěte, vydá matriční úřad rozhodnutí podle správního řádu

Proti tomuto rozhodnutí se může žadatel odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru právnímu a Krajskému živnostenskému úřadu, a to podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal, tj. u Magistrátu města Zlína.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Pokud se rodiče nedohodnou na jménu (jménech) dítěte, požádá matriční úřad soud o určení jména

22. Další informace

Rodný list dítěte je přibližně 14 dní po narození dítěte zasílán oprávněnému žadateli (rodiče, prarodiče) poštou. Po předchozí dohodě je rovněž možno si jej vyzvednout osobně na matrice MMZ.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend, oddělení matrik a ověřování

26. Kontaktní osoba

Matrikářka Helena Merianová, helenamerianova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

21.3.2018

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X