Vydání výpisu z rejstříku trestů
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

- Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z Rejstříku trestů týkající se této osoby.

Ve výpisu jsou uvedena dosud nezahlazená odsouzení, včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Každá fyzická osoba starší 15 let věku.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- Občan se musí dostavit osobně na příslušné pracoviště s originálem platného průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), který obsahuje fotografii žadatele. Na místě uhradí správní poplatek v hodnotě 100 Kč.  
Výpis z Rejstříku trestů lze vydat na počkání prostřednictvím systému CzechPOINT osobě, které se výpis týká. Je nutné mít s sebou platný doklad totožnosti. Na základě podepsané písemné žádosti (je generována systémem CzechPOINT) je tato elektronicky odeslána do registru Rejstříku trestů, který odpoví buď:  
a) Předáním výpisu  
- V tomto případě se výpis vytiskne, doplní ověřovací doložkou a zkompletuje. Žadatel zaplatí za celý výpis správní poplatek ve výši 100 Kč. 

b) Informací, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky  
- V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky, lze požádat o manuální zpracování. Žadatel obdrží listinu, tzv. tiket, kde je vytištěno číslo podání a instrukce, jakým způsobem si vyřízenou žádost vyzvednout. Žadatel se po době uvedené v tiketu (zpravidla 30 minut nebo 3 dny) dostaví s tiketem buď na pracoviště, kde mu byl tiket vydán, nebo obecně na jakékoliv pracoviště CzechPOINT. Na základě čísla tiketu a dokladu totožnosti je vydán manuálně vyřízený výpis. Žadatel zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč.  
O výpis z RT je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci.  
V tomto případě zmocněnec předkládá úředně ověřenou plnou moc pro daný účel (nelze využít tzv. "generální" plnou moc) a prokazuje svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

- obecní a městské úřady, magistráty statutárních měst
- krajské úřady
- zastupitelské úřady
- okresní státní zastupitelství
- pracoviště Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4 a jeho další pobočky - více zde
- držitelé poštovní licence (od 1. 9. 2008)

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V Magistrátu města Zlína jsou 4 pracoviště Czech POINT: 
- Odbor občansko-správních agend, pracoviště ověřování podpisů a listin (náměstí Míru 12, vchod z Bartošovy ulice); po, Stř 8 – 17; út, čtv, pá 8 – 14; kontaktní osoba: Dagmar Skoupá; Tel. 577 630 289; e-mail: dagmarskoupa@zlin.eu 
- Městské informační a turistické středisko (náměstí Míru 12) 
- Odbor živnostenský (Zarámí 4421) 
- Odbor občansko-správních agend, pracoviště evidence obyvatel (L. Váchy 602)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), který obsahuje fotografii žadatele.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

- Žádost se vyplňuje na místě.  
- V případě žádosti prostřednictvím zmocněnce je nutné předložit úředně ověřenu plnou moc pro daný účel (nelze využít tzv. "generální" plnou moc).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 100 Kč se platí na místě v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Elektronický výpis se vydává na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronickou službu nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou zákonem stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy a odpovědi naleznete zde.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend magistrátu města Zlína.

26. Kontaktní osoba

Dagmar Skoupá, dagmarskoupa@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 1. 2012

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X