Povolení k vyhrazení parkoviště osob ZTP, ZTP/P
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Vyhrazené parkování je tzv. zvláštním užíváním pozemní komunikace ve smyslu ust. § 25 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatelem je fyzická osoba (plnoletost, způsobilost k právním úkonům, držitel průkazu osoby ZTP nebo ZTP/P), která potřebuje vyhradit parkovací místo pro svoje vozidlo nebo vozidlo blízkého příbuzného v místě svého bydliště, pokud je tímto vozidlem zajišťována přeprava osoby ZTP nebo ZTP/P. V případě, že jde o vozidlo blízkého příbuzného, je podmínkou stejné bydliště jak osoby ZTP nebo ZTP/P, tak i vlastníka vozidla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti o zvláštní užívání pozemní komunikace formou vyhrazeného parkování a současné podání žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích doplněné schématem stávajícího dopravního značení a navrženého dopravního značení dle vyhl. č. 30/2001, kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním vyplněného formuláře včetně přílohy dle předcházejícího bodu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, pracoviště nám. Míru 12 , Zlín(dále jen OSaDŘ MMZ).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

nám. Míru 12

Gabriela Divoková, kanc. č. 313, tel.: 577 630 199

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz žadatele – osoby ZTP nebo ZTP/P a držitele vozidla, průkaz osoby ZTP nebo ZTP/P a osvědčení o registraci vozidla.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vyhrazení parkovacího místa pro osoby ZTP nebo ZTP/P není zpoplatněno.

Poplatek lze uhradit: - v hotovosti na pokladně MMZ, nebo u ekonomky OSaDŘ - bezhotovostním převodem platby na účet města č.účtu 3049002/0800 (Česká spořitelna) s uvedením VS.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní řízení je od data podání žádosti zpravidla ukončeno do dvou měsíců. K tomu je ale třeba přičíst i dobu od vydání příslušného správního rozhodnutí a stanovení místní úpravy provozu do doby realizace dopravního značení na parkovací ploše. V zimním období je tato doba navíc ovlivněna klimatickými podmínkami, pro které nelze svislé a vodorovné dopravní značení umístit.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Dalším účastníkem příslušného správního řízení může být vlastník vozidla, který bydlí ve společné domácnosti s osobou ZTP nebo ZTP/P. Účastníkem správního řízení je i vlastník dotčené pozemní komunikace. Dotčeným orgánem státní správy je i příslušný orgán Policie ČR.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Doporučuje se osobní podání žádosti aby se předešlo případnému přerušení správního řízení pro nesprávně podanou nebo neúplnou žádost.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění,
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
- Vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

- Zásady pro dopravní značení na pozemních – Technické podmínky 65
- Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích – Technické podmínky 133

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti správnímu rozhodnutí ve smyslu správního řádu podané u OSaDŘ MMZ v zákonné lhůtě do 15 dnů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Např. zrušení vyhrazeného parkovacího místa popř. pokuta za neoprávněné zvláštní užívání pozemní komunikace.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OSaDŘ MMZ

26. Kontaktní osoba

Gabriela Divoková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

21.4.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

9.10.2014

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace