Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (silnice II., III. třídy a místní komunikace)
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 2 a ustanovení § 124 odst.6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů řeší postup při povolování místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být stanovena místní nebo přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci nebo povoleno užití zařízení pro provozní informace (dopravní značení).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti ke správnímu úřadu – odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína – odbor stavebních a dopravních řízení

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12, Zlín, Martin Hapák kancelář č. 316, telefonní číslo pro případné informace: 577630176

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost je k dispozici na odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína a na webových stránkách v části elektronické formuláře - odbor stavebních a dopravních řízení . Doklady potřebné k vyřízení jsou uvedeny na tiskopisu žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek lze uhradit: - v hotovosti na pokladně MMZ, nebo u ekonomky OSaDŘ - bezhotovostním převodem platby na účet města č.účtu 3049002/0800 (Česká spořitelna) s uvedením VS.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

posta@zlin.eu - podání je možno učinit písemně v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.Podání je možné rovněž učinit prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 5ttb7bs). Doklady, které jsou stanoveny jako náležitosti podání je nutno nejpozději do 5 dnů doložit.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti stanovení místní a přechodné úpravy provozu nelze dle platné právní úpravy podat opravný prostředek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Právnická osoba:
- dle ustanovení § 42b zákona č. 13/1997 Sb. - pokuta do 300000 Kč.

Fyzická osoba:
- dle ustanovení § 42a zákona č. 13/1997 Sb. - pokuta do 300000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení

26. Kontaktní osoba

Martin Hapák

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10.4.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

9.10.2014

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Žádosti, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je vhodné konzultovat s úředníkem příslušného správního úřadu.

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X