Registrace historického vozidla - výměna tabulek se zvlášní registrační značkou pro historická vozidla nebo registračních dokladů za ztracené nebo odcizené
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o výměnu tabulek se zvláštní registrační značkou pro historická vozidla nebo registračních dokladů za ztracené nebo odcizené. tato výměna probíhá formou správního řízení. Výměnu shora uvedených průkazů a tabulek provádí od 1. 7. 2006 příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka, zástavní věřitel, popřípadě další osoby, jichž se zápis v registru vozidel týká.

Upozornění: podmínkou registrace vozidla na fyzickou osobu je její trvalý nebo povolený pobyt ve správním obvodu Zlínského kraje, v případě registrace vozidla na právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele jejich sídlo ve správním obvodu Zlínského kraje.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel s sebou musí mít doklady uvedené v bodu č.10.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel se musí dostavit na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě trvalého nebo povoleného pobytu fyzické osoby anebo v místě sídla právnické osoby a fyzické osoby podnikatele.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend, oddělení evidence motorových vozidel, L.Váchy 602, 1.patro, dveře č. 215.
Přepážka č.6, telefonní čísla 577630682, 691. Fax: 577630623. 
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00; úterý a pátek 8.00 – 12.00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě ztráty nebo odcizení tabulky se zvláštní registrační značkou pro historická vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla se předloží také průkaz historického vozidla. 
V případě ztráty průkazu historického vozidla je nutné doložit barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilu s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklu s pohledem z pravé a levé strany.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro tento úkon je nutné vyplnit formulář "Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel". Formuláře je k dispozici na informacích a v čekárně na detašovaném pracovišti uvedeném v bodu č.9 nebo jsou k dispozici ke stažení též zde., upozornění: formulář žádosti musí být vytištěn dvoustranně na jeden list formátu A4.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- výměna tabulek se zvláštní registrační značkou pro historická vozidla 500,- Kč (za každou tabulku) + 50,- Kč za zápis změny do dokladů a registru vozidel. 
- vydání dokladu za ztracený, odcizený nebo poškozený 100,- Kč.  
Poplatky jsou hrazeny v hotovosti na přepážce nebo prostřednictvím platebního terminálu na přepážce před započetím evidenčního úkonu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Změna v registru je provedena v co nejkratším termínu po domluvě s příslušným pracovníkem registru vozidel. Nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o registraci nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Vyhláška MDS č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správní řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce mohou být uloženy dle zákona o přestupcích.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č.215) pořadový lístek a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky na které bude jeho žádost řešena. V době mezi výdejem pořadového lístku a výzvou k provedení úkonu si v čekárně žadatel vypíše příslušnou žádost dle vzorů, které jsou v čekárně uvedeny.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend.

26. Kontaktní osoba

Ing. Martin Šoc, tel. 577630694, martinsoc@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.09.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 4. 2011

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace