Registrace historického vozidla - změna vlastníka, provozovatele historického vozidla, přeregistrace
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o situaci kdy dochází ke změně vlastníka či provozovatele historického vozidla ať už v rámci jednoho registračního místa nebo při registraci z jiného registračního místa. Registrací shora uvedených vozidel je od 1. 7. 2006 příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka, zástavní věřitel, popřípadě další osoby, jichž se zápis v registru historických a sportovních vozidel týká.

Upozornění: podmínkou registrace vozidla na fyzickou osobu je její trvalý nebo povolený pobyt ve správním obvodu Zlínského kraje, v případě registrace vozidla na právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele jejich sídlo ve správním obvodu Zlínského kraje.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pracovník registračního místa ověří změnu provozovatele nebo vlastníka na základě dokladu o změně nebo dle kupní smlouvy. Vyřadí historické vozidlo z registru historických a sportovních vozidel.  
Od původního vlastníka (provozovatele) odebere: 
- původně vydaný průkaz historického vozidla 
- osvědčení o registraci vozidla 
- původně vydané tabulky s registrační značkou pro historická vozidla (tabulky se neodeberou je-li na nich registrováno další historické vozidlo)  
Žadatel s sebou musí mít doklady uvedené v bodu č.10.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel se musí dostavit na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě trvalého nebo povoleného pobytu fyzické osoby anebo v místě sídla právnické osoby a fyzické osoby podnikatele.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend, oddělení evidence motorových vozidel, L.Váchy 602, 1.patro, dveře č. 215.
Přepážky č.6, telefonní čísla 577630682, 691. Fax: 577630623. 
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00; úterý a pátek 8.00 – 12.00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nový vlastník (provozovatel) k registraci historického vozidla doloží: 
- vyplněnou přihlášku k registraci historického vozidla 
- vyplněhou žádost o provedení testování historického vozidla s vyplněnými technickými údaji historického vozidla a s protokolem o kladném testování klubovou a krajskou tetovancí komisí, opatřenou originálními razítky a podpisy 
- barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilu s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocykluů s pohledem z pravé a levé strany. 
- původní registrační doklady - pokud byly vydány 
- doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 
- doklad totožnosti, popř. doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky 
- údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník zároveň provozovatelem historického vozidla. 
- souhlas vlasníka historického vozidlak jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro zaregistrování historického vozidla do registru je nutné vyplnit formulář "Přihláška k registraci historického vozidla" (formát A3 přeložený napůl, nelze použít např. 2 formáty A4 k sobě sepnuté). Formuláře jsou k dispozici na informacích a v čekárně na detašovaném pracovišti uvedeném v bodu č.9 nebo jsou k dispozici ke stažení též zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při registraci historického vozidla se vybírá správí poplatek za vydání tabulky zvláštní registrační značky, a to 500 Kč za každou tabulku. Poplatky jednotlivých druhů vozidel:

- motocykl do 50 cm3: 500 Kč  
- motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky: 500 Kč  
- motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 1 000 Kč  
- přípojné vozidlo: 500 Kč  
 
  
Poplatky se hradí v hotovosti přímo na přepážce nebo prostřednictvém platebního terminálu na přepážce před započetím evidenčního úkonu.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Registrace vozidla je provedena v co nejkratším termínu po domluvě s příslušným pracovníkem registru vozidel. Nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o registraci nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Vyhláška MDS č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správní řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce mohou být uloženy dle zákona o přestupcích.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č.215) pořadový lístek a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky na které bude jeho žádost řešena. V době mezi výdejem pořadového lístku a výzvou k provedení úkonu si v čekárně žadatel vypíše příslušnou žádost dle vzorů, které jsou v čekárně uvedeny.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend.

26. Kontaktní osoba

Ing. Martin Šoc, tel. 577630694, martinsoc@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.09.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován

16. 5. 2013

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X