První registrace historického a sportovního vozidla
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové historické vozidlo, které splnilo podmínky testování (nahrazuje technickou prohlídku vozidla) a pouze takové sportovní vozidlo, kterému byla schválena technická způsobilost a které splnilo podmínky testování a prohlídku ve stanici technické kontroly dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhláška č. 355/2006 Sb. o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka, zástavní věřitel, popřípadě další osoby, jichž se zápis v registru vozidel týká.

Upozornění: podmínkou registrace vozidla na fyzickou osobu je její trvalý nebo povolený pobyt ve správním obvodu Zlínského kraje, v případě registrace vozidla na právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele jejich sídlo ve správním obvodu Zlínského kraje.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel s sebou musí mít doklady uvedené v bodu č.10.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel se musí dostavit na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě trvalého nebo povoleného pobytu fyzické osoby anebo v místě sídla právnické osoby a fyzické osoby podnikatele.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend, oddělení evidence motorových vozidel, L.Váchy 602, 1.patro, dveře č. 215, přepážka č. 6.

Vyřizuje:

? Richard Hanáček tel. 577630683

? Rostislav Krkoška 577630691


Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00; úterý a pátek 8.00 – 12.00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K registraci historického vozidla je nutné doložit:
- vyplněná přihláška k registraci historického vozidla
- vyplněhou žádost o provedení testování historického vozidla s vyplněnými technickými údaji historického vozidla a s protokolem o kladném testování klubovou a krajskou tetovancí komisí, opatřenou originálními razítky a podpisy
- barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilu s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocykluů s pohledem z pravé a levé strany.
- původní registrační doklady - pokud byly vydány
- doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
- doklad totožnosti, popř. doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky
- údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník zároveň provozovatelem historického vozidla.
- souhlas vlasníka historického vozidlak jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla.

K registraci sportovního vozidla je nutné doložit:
- vyplněnou přihlášku k registraci sportovního vozidla
- protokol o provedené kontrole technického stavu sportovního vozidla ve stanice technické kontroly,jehož součástí je i evidenční kontrola
- průkaz sportovního automobilu nebo průkaz sportovního motocyklu
- technický průkaz vozidla, byl-li dříve vydán
- původní registrační doklady (zahraniční), nebo doklad o vyřazení z registru jiného státu (bylo-li v jiném státě registrováno)
- doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
- doklad totožnosti, popř. doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky
- údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, není-li vlastník zároveň provozovatelem sportovního vozidla.
- souhlas vlasníka sportovního vozidlak jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele sportovního vozidla.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro zaregistrování historického vozidla do registru je nutné vyplnit formulář "Přihláška k registraci historického vozidla" (formát A3 přeložený napůl, nelze použít např. 2 formáty A4 k sobě sepnuté). Formuláře jsou k dispozici na informacích a v čekárně na detašovaném pracovišti uvedeném v bodu č.9 nebo jsou k dispozici ke stažení též zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při registraci historického vozidla se vybírá správí poplatek za vydání tabulky zvláštní registrační značky, a to 500 Kč za každou tabulku. Poplatky jednotlivých druhů vozidel:

- motocykl do 50 cm3: 500 Kč  
- motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky: 500 Kč  
- motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 1 000 Kč  
- přípojné vozidlo: 500 Kč  
 
  
Poplatky se hradí v hotovosti přímo na přepážce nebo prostřednictvém platebního terminálu na přepážce před započetím evidenčního úkonu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Registrace vozidla je provedena v co nejkratším termínu po domluvě s příslušným pracovníkem registru vozidel. Nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

- Pro zaregistrování vozidla do registru je nutné vyplnit formulář "Přihláška k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel (formát A3 přeložený napůl, nelze použít např. 2 formáty A4 k sobě sepnuté).

Při registraci nového vozidla mohou nastat tyto případy:
- vlastník vozidla je shodný s provozovatelem, tzn., že na vozidle není leasing, zást. právo apod. V tomto případě se v bodu A. příslušné žádosti uvede vlastník vozidla. Údaje v bodech B,C se nevyplňují. Dále se vyplní údaje v bodech D,E.
- vlastník vozidla není shodný s provozovatelem, tzn., že na vozidle je např. leasing, zást. právo apod. V tomto případě se v bodu A. příslušné žádosti uvede vlastník vozidla – (věřitel, leasingová spol.), V bodu B.se uvede provozovatel vozidla – (dlužník, nájemce). Bod C. se nevyplňuje. Dále se vyplní údaje v bodech D,E.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o registraci nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Vyhláška MDS č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
Zákon č. 307/1999 Sb., kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správní řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce mohou být uloženy dle zákona o přestupcích.

21. Nejčastější dotazy

Před registrací vozidla je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle zákona č.168/199 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

22. Další informace

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č.215) pořadový lístek a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky na které bude jeho žádost řešena. V době mezi výdejem pořadového lístku a výzvou k provedení úkonu si v čekárně žadatel vypíše příslušnou žádost dle vzorů, které jsou v čekárně uvedeny.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend.

26. Kontaktní osoba

Ing. Martin Šoc, tel. 577630694, martinsoc@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.09.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován

16. 5. 2013

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X