Ztráta typového štítku karosérie motor
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Životní situace se týká ztráty typového štítku s výrobním číslem karosérie nebo typového štítku motoru silničního vozidla. Tato životní situace souvisí s registrací vozidla a jeho provozováním, případně nakládání s ním.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o zápis změn podává vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka, zástavní věřitel, popřípadě další osoby, jichž se zápis v registru vozidel týká.

Upozornění: žádost se podává u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tzn. tam, kde je vozidlo registrováno.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V případě ztráty typového (výrobního) štítku je nutné získat náhradu (duplikát) u výrobce vozidla. 
Pokud výrobce vozidla vydá prohlášení o tom, že výrobní štítek jako náhradní díl nedodává - v tomto případě si vlastník nebo provozovatel nechá, po bezpečné identifikaci vozidla, na vlastní náklady vybavit vozidlo náhradním výrobním štítkem a tuto situaci dále řeší u příslušného úřadu, který vede registr motorových vozidel a to do 10 pracovních dnů po nastalé změně.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel se musí dostavit na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, tzn. tam, kde je vozidlo registrováno.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Zlína,odbor občansko-správních agend, oddělení evidence motorových vozidel, L.Váchy 602, 1.patro, dveře č. 215. Přepážka č.6.
Kontakt na pracovníky registru vozidel: Richard Hanáček tel. 577630683, Rostislav Krkoška 577630691 Fax: 577630623. 
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00; úterý a pátek 8.00 – 12.00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- doklad totožnosti, u cizinců je nutný cestovní pas 
- originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u vozidel registrovaných na firmu) 
- technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla. část II.) 
- osvědčení o registraci vozidla
- bezpečnou identifikaci vozidla (Policie ČR nebo Cebia nebo Cardetect)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro tento úkon je nutné vyplnit formulář "Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel". Formuláře je k dispozici na informacích a v čekárně na detašovaném pracovišti uvedeném v bodu č.9 nebo jsou k dispozici ke stažení též zde., upozornění: formulář žádosti musí být vytištěn dvoustranně na jeden list formátu A4.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 o správních poplatcích.

 

Pro tento úkon je stanoven správní poplatek ve výši 50 Kč. Platbu je možno uhradit v hotovosti u přepážky nebo prostřednictvím platebního terminálu na přepážce.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů ode dne podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o registraci nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích .
Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel. 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn.
Vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce mohou být uloženy dle zákona o přestupcích.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend

26. Kontaktní osoba

Ing. Martin Šoc, tel. 577630694, martinsoc@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

09.10.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 4. 2011

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X