Žádost o vydání řidičského průkazu (s řidičským oprávněním)
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Vydání řidičského průkazu (ŘP) osobě, která je držitelem řidičského oprávnění, resp. která:  
- absolvovala uspěšně autoškolu (poprvé, rozšíření stávajícího ŘO)  
- ŘP ztratila, byl jí odcizen, nebo je poškozený  

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel se musí dostavit pouze osobně, neboť potřebné formuláře jsou k dispozici pouze vytištěním z počítačové aplikace pouze úředníkem a je nutno je na místě podepsat.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění jsou stanoveny v § 82 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon").  
Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která: 


a) dosáhla věku stanoveného tímto zákonem, b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel, c) je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel, d) má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje, e) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem, f) není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění, osobě, které nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů, g) není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem, h) není ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor občansko-správních agend

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- V Magistrátu města, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravních přestupků a řidičských průkazů, L. Váchy 602, Zlín
- 3. patro, kancelář č. 308, telefon 577 630 kl.648,649,677
- úřední dny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod a pátek 8.00 do 12 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- doklad totožnosti  
- v případě rozšíření řidičského oprávnění též i stávající ŘP  
- doklad o odborné způsobilosti (tj. doklad o úspěšném složení zkoušky po absolvování v autoškole),  
- posudek o zdravotní způsobilosti,

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

ŽÁDOST NENÍ VOLNĚ K DISPOZICI.

Žádost NENÍ MOŽNO VYZVEDNOUT V LISTINNÉ PODOBĚ a ani není možno ji umístit na internet z toho důvodu, že každá žádost má svůj specifický čárový kód.

Jedná se o standardizovaný formulář, který je dostupný pouze pro úředníky v aplikaci související s agendou řidičských průkazů. Proto není formulář dostupný k vyzvednutí ani na jiném místě.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- bez poplatku – pokud se jedná o výměnu ŘP ze zákona  
- 200 Kč za vyřízení v běžné lhůtě  
- 700 Kč pokud jde o zrychlené vyřízení (nelze využít u vydání prvního ŘP)  
- správní poplatek je splatný při podání žádosti, hradí se v hotovosti na místě.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zákonná lhůta pro výrobu ŘP je 20 dnů ode dne podání žádosti, v případě zrychlených žádosti pak 5 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

- pokud je žádosti vyhověno, nejsou opravné prostředky stanoveny 
- jestliže žádosti vyhověno není, lze podat ve lhůtě 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí o zamítnutí žádosti.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Zároveň s převzetím nového řidičského průkazu je nutné odevzdat neplatný řidičský průkaz dle ust. § 110 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend

26. Kontaktní osoba

- Martina Krahulíková, referent řidičských průkazů, tel. 577 630 649
- email: martinakrahulikova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.7.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.4.2019

29. Datum konce platnosti popisu

V souvislosti se změnou příslušné legislativy.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X