Žádost o vystavení digitální karty řidiče
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Žádost o vystavení digitální karty řidiče je možné podat u kteréhokoliv úřadu, které vede registr řidičů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

- fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR, která je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR pro některou ze skupin řidičského oprávnění B+E, C, C+E,D,D+E
- fyzická osoba – cizinec
- občan EU, která je držitelem platného ŘP vydaného ČR nebo jiným členským státem EU pro některou ze skupin řidičského oprávnění /viz. výše/. Tato osoba musí doložit, že má na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt, resp. obvyklé bydliště, kterým se rozumí pobyt v ČR trvající nejméně 185 dní v kalendářním roce, a to z důvodu osobních či profesních vazeb osoby k území ČR
- občan třetí země – osoba, která je držitelem platného řidičského průkazu vydaného v ČR nebo jiném členském státu EU pro skupiny ŘO /viz. výše/, a platný doklad o trvalém nebo dlouhodobém pobytu v ČR

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o vydání karty se podává na předepsané žádosti, kterou vyplní žadatel přímo na místě registru řidičů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

osobním podání žádosti

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor občansko-správních agend

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- v Magistrátu města – odbor občansko-správních agend, oddělení dopravních přestupků a řidičských průkazů, L. Váchy 602, Zlín
- žádost o nový řidičský průkaz se podává na oddělení řidičských průkazů,3. patro, kancelář č. 308
- telefon 577 630 kl.648,649,677
- úřední dny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod a pátek 8.00 do 12 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K podání žádosti je nutné doložit:  
- platný doklad totožnosti s fotografií a uvedením trvalého pobytu /OP, pas + doložení pobytu/  
- řidičský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

žádost o vydání karty vozidla – je k dispozici u pracovnic na přepážce, není třeba vyplňovat předem

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

správní poplatek je 700 Kč, platí se v hotovosti na přepážce

případně lze využít pro úhradu také platební terminál a uhradit poplatek platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Karta je k vyzvednutí připravena za 15 dnů ode dne podání žádosti, v případě podání žádosti za ztrátu / bez změn údajů/ je karta k vyzvednutí za 5 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

posta@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014, o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Odbor občansko-správních agend

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend

26. Kontaktní osoba

Martina Krahulíková, referent řidičských průkazů, tel. 577 630 649, email: martinakrahulikova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.4.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

30.10.2019

29. Datum konce platnosti popisu

v souvislosti se změnou příslušné legislativy

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X