Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Dokladem profesní způsobilosti řidiče (PZŘ) je
- řidičský průkaz obsahující záznam o profesní způsobilosti
- průkaz profesní způsobilosti řidiče, pokud řidič není držitelem řidičského průkazu vydaného Českou republikou
Žádost o vydání řidičského průkazu obsahující předmětný záznam podává žadatel po absolvování školení dle §§ 47-48 zákonač. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o vydání profesní způsobilosti řidiče, je možno podat u kteréhokoliv úřadu, který vede registr řidičů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

podání žádosti a doložení předepsaných dokladů

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

osobním podáním žádosti, elektronicky nelze

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor občansko-správních agend, oddělení dopravních přestupků a řidičských průkazů

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

v Magistrátu města, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravních přestupků a řidičských průkazů, L. Váchy 602, Zlín 3. patro, kancelář č. 308, telefon 577 630 kl.648,649,677
úřední dny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod a pátek 8.00 do 12 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- platný doklad totožnosti s fotografií a uvedením trvalého pobytu

- řidičský průkaz a záznam o platném školení dle bodu 4, případně dříve vydaný platný průkaz profesní způsobilosti řidiče

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání řidičského průkazu, formulář lze vyplnit u přepážky

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- 200 Kč za vydání řidičského průkazu z důvodu zápisu profesní způsobilosti řidiče v běžné lhůtě

- 700 Kč v případě, že žadatel požaduje kratší lhůtu pro vyřízení

Pro plabu lze využít platební terminál a uhradit poplatek platební kartou nebo zvolit platbu v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

- 20 dnů od podání žádosti (běžná lhůta) - 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti (kratší lhůta požadadovaná žadatelem - po zaplacení správního poplatku 700 Kč)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

nelze

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend

26. Kontaktní osoba

Martina Krahulíková, referent řidičských průkazů, tel. 577 630 649 email: martinakrahulikova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.4.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

30.10.2019

29. Datum konce platnosti popisu

V souvislosti se změnou příslušné legislativy

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X