Žádost o výměnu řidičského průkazu - skončení platnosti - nově i elektronicky!
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Výměna řidičského průkazu, kterému končí jeho platnost dle ust. § 134 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Držitel řidičského průkazu, kterému končí platnost.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podkladem pro vydání řidičského průkazu je žádost o vydání řidičského průkazu. Tato žádost není k dispozici v listinné podobě, ale zpracovává se elektronicky.

K žádosti musí být přiložen platný doklad totožnosti žadatele, zvolený úřad vyhotoví klientovi digitální fotografii.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel se musí dostavit na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. Žádost je možné podat pouze osobně, z důvodu nutnosti vlastnoručního podpisu přímo při vytištění formuláře žádosti z počítačového systému.

UPOZORNĚNÍ: Od 1.6.2021 lze podat žádost o výměnu řidičského průkazu i elektronicky při splnění přísl. podmínek - zde.

Upozorňujeme, že v případech kdy žádost bude podána u jiného úřadu než je ten, který je příslušný podle místa trvalého bydliště, je u tohoto úřadu pak také nutno vyřízený řidičský průkaz vyzvednout.  
V praxi tedy platí, že tam, kde byla žádost podána bude také nutno vyzvednout vyřízený řidičský průkaz a místa nelze kombinovat.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor občansko-správních agend

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- V Magistrátu města, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravních přestupků a řidičských průkazů, L. Váchy 602, Zlín
- Žádost o nový řidičský průkaz se podává na oddělení řidičských průkazů
- 3. patro, kancelář č. 308
- telefon 577 630 kl.648,649,677
- úřední dny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod a pátek 8.00 do 12 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- platný doklad totožnosti žadatele  
- řidičský průkaz  

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

ŽÁDOST NENÍ VOLNĚ K DISPOZICI.

Žádost NENÍ MOŽNO VYZVEDNOUT V LISTINNÉ PODOBĚ a ani není možno ji umístit na internet z toho důvodu, že každá žádost má svůj specifický čárový kód.

Jedná se o standardizovaný formulář, který je dostupný pouze pro úředníky v aplikaci související s agendou řidičských průkazů. Proto není formulář dostupný k vyzvednutí ani na jiném místě.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- Vydání řidičského průkazu do 20 dnů od podání žádosti je bez poplatku § 9 odst. 2 písm. b) zák. č. 368/1992 Sb.  
- Žádá-li držitel o vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě tj. do 5 pracovních dnů je poplatek 700 Kč dle ust. § 110 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb. - Žádá-li držitel řidičského průkazu o vydání průkazu nového dříve než 3 měsíce před skončením jeho platnosti, činí správní správní poplatek 200 Kč.  
- Správní poplatek je splatný při podání žádosti, hradí se v hotovosti na oddělení řidičských průkazů Magistrátu města Zlín.

Správní poplatky lze hradit v hotovosti, případně také platební kartou na bezhotovostním terminálu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá příslušný pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu, Pokud byl uhrazen správní poplatek 700 Kč vydá se řidičský průkaz do 5 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

posta@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění
- Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Zároveň s převzetím nového řidičského průkazu je nutné odevzdat neplatný řidičský průkaz dle ust. § 110 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. Upozorňujeme, že za neplatný řidičský průkaz se nevydává "náhradní doklad", tedy potvrzení o tom, že je nový doklad po podání žádosti zpracováván.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend

26. Kontaktní osoba

- Martina Krahulíková, referent řidičských průkazů, tel. 577 630 649
- email: martinakrahulikova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.6.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

31.5..2021

29. Datum konce platnosti popisu

V souvislosti se změnou příslušné legislativy.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X