Žádost o výměnu řidičského průkazu - změna údajů
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Změnu údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, je držitel řidičského průkazu povinnen do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, oznámit příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností.

Poznámka:
Není zapotřebí měnit řidičský průkaz v případě změny trvalého pobytu, který se automaticky v systému údajů o řidičích aktualizuje po změně v evidenci obyvatel.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel o nový řidičský průkaz.

Řidičský průkaz je možné vyřídit na kterémkoliv registru řidičů v České republice, a to bez vazby na místo trvalého pobytu.

Poznámka:
V případech kdy žádost bude podána u jiného úřadu než je ten, který je příslušný podle místa trvalého bydliště, je u tohoto úřadu pak také nutno vyřízený řidičský průkaz vyzvednout.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pro účely vyřízení řidičského průkazu žadatel nedokládá fotografie v listinné podobě. Fotografie je pořizována přímo na pracovišti - přepážce registru řidičů, který pracuje s digitální podobou fotografie jednotně pro celou Českou republiku.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řidičský průkaz lze vyřídit na kterémkoliv registru řidičů v České republice a vyřizujícím úřadem není pouze ten, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor občansko-správních agend

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- V Magistrátu města Zlína, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravních přestupků a řidičských průkazů, L. Váchy 602
Žádost o nový řidičský průkaz se podává na oddělení řidičských průkazů
3. patro, kancelář č. 308
telefon 577 630 kl.648, 649, 677
úřední dny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod a pátek 8.00 do 12 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- platný doklad totožnosti žadatele  
- řidičský průkaz

Žadatel nedokládá fotografii, neboť registr řidičů pořizuje fotografie přimo na přepážce při vyřizování řidičského průkazu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

ŽÁDOST NENÍ VOLNĚ K DISPOZICI.

Žádost NENÍ MOŽNO VYZVEDNOUT V LISTINNÉ PODOBĚ a ani není možno ji umístit na internet z toho důvodu, že každá žádost má svůj specifický čárový kód.

Jedná se o standardizovaný formulář, který je dostupný pouze pro úředníky v aplikaci související s agendou řidičských průkazů. Proto není formulář dostupný k vyzvednutí ani na jiném místě.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny v ,,POLOŽCE 26 písm.h) a písm. i) zákona č. 634/2004 Sb.,

o správních poplatcích, v platném znění:

h) Vydání řidičského průkazu je zpoplatněno částkou 200 Kč 
i) Vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě je zpoplatněno částkou 700 Kč

Správní poplatky lze hradit v hotovosti, případně také platební kartou na bezhotovostním terminálu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá každý (klientem zvolený) obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu, toto je zpoplatněno částkou 200 Kč.

Pokud byl uhrazen správní poplatek 700 Kč vydá se řidičský průkaz na žádost do 5 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

posta@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění
- Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Zároveň s převzetím nového řidičského průkazu je nutné odevzdat neplatný řidičský průkaz dle ust. § 110 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb.

Poznámka:
V případech, kdy žádost bude podána u jiného úřadu než je ten, který je příslušný podle místa trvalého bydliště, je u tohoto úřadu pak také nutno vyřízený řidičský průkaz vyzvednout.

V praxi tedy platí, že tam, kde byla žádost podána bude také nutno vyzvednout vyřízený řidičský průkaz a místa nelze kombinovat.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend, oddělení dopravních přestupků a řidičských průkazů

26. Kontaktní osoba

- pí. Martina Krahulíková, referent řidičských průkazů,
- tel. 577 630 649
- email: martinakrahulikova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

30.10.2019

29. Datum konce platnosti popisu

V souvislosti se změnou příslušné legislativy.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X