4. Základní informace k životní situaci

Stát se nájemcem městského bytu je možné v případě, že žadatel splní podmínky, které upravují Pravidla pro nájem bytů v majetku statutárního města Zlína. Tato pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách Magistrátu města Zlína – www.zlin.eu Od dubna 2021 se městské byty člení do těchto kategorií: - byty s podporovaným nájemným: bezbariérové, seniorské, sociální - byty dostupné - byty nadstandardní Žadatelé o byt se mohou obracet na oddělení správy bytových domů Odboru majetkové správy, které sídlí na pracovišti Zarámí 4421, kde se zájemce o pronájem bytu seznámí s dalšími podmínkami k podání žádosti, obdrží další informace a následně mu bude předán k vyplnění formulář k pronájmu městského bytu. Podat žádost o byt si může sice kdokoliv, ale prioritou pro nás bude bytová potřeba. Při zjišťování bytové potřeby může probíhat u žadatelů o sociální byt sociální šetření Odborem sociálních věcí, který přidělí žádosti body, které však mají při dalším posouzení žádosti pouze podpůrný význam. Oddělení správy bytových domů Odboru majetkové správy žádost předloží k projednání Komisi bytového hospodářství, která doporučí či nedoporučí Radě města Zlína schválit zařazení žadatelů do pořadníku. Přihlíží se ke schopnosti žadatelů hradit nájemné a bydlet ve velkokapacitním domě. Při rozhodování o nájmu konkrétního volného bytu je cílem nalézt pro tento byt nejvhodnějšího nájemce.

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace