Majetek SMZ – nebytové prostory a objekty – nájmy, výpůjčky
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Zádosti a pronájem/výpůjčku městských nebytových prostor a objektů přijímá a vyřizuje Odbor majetkové správy MMZ - oddělení správy nebytových domů, které sídlí v budově detašovaného pracoviště Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, Zlín, 2. patro, kontaktní osoba: Ing. Jana Marečková, kancelář č.. 204, tel. 577 630 997.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občan, kterému je víc než 18 let, dále zplnomocněný zástupce žadatele, statutární zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel podá žádost o volný nebytový prostor nebo objekt s popisem svého záměru na jeho využití.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o nebytový prostor/objekt lze předložit a zkonzultovat osobně na Odboru majetkové správy MMZ. Žádosti o využití nebytových prostor a objektů v majetku města přijímá a vyřizuje Odbor majetkové správy MMZ - oddělení správy nebytových domů, které sídlí v budově detašovaného pracoviště Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, Zlín, 2. patro, kontaktní osoba: Ing. Jana Marečková, kancelář č. 204, tel. 577 630 997. Žádost lze podat na podatelnu magistrátu, dále elektronicky prostřednictvím formulářů na webových stránkách města nebo poštou na adresu: Magistrát města Zlína, Odbor majetkové správy, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žájemci o nebytové prostory a objekty v majetku města se mohou obrátit na Odbor majetkové správy MMZ - oddělení správy nebytových domů, které sídlí v budově detašovaného pracoviště Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, Zlín, 2. patro, kontaktní osoba: Ing. Jana Marečková, kancelář č. 204, tel. 577 630 997.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žájemci o nebytové prostory a objekty v majetku města se mohou obrátit na Odbor majetkové správy MMZ - oddělení správy nebytových domů, které sídlí v budově detašovaného pracoviště Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, Zlín, 2. patro, kontaktní osoba: Ing. Jana Marečková, kancelář č. 204, tel. 577 630 997.
Žádost lze podat osobně:
 
- úřední dny (pondělí, středa) od 8:00 do 17:00 hodin  
- ostatní dny od 8:00 do 14:00 hodin 
Nebo prostřednictvím elektronických formulářů na webových stránkách města, případně na podatelnu magistrátu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Situační snímek, snímek katastrální mapy s vyznačením požadovaného nebytového prostoru/objektu, popis zamýšleného účelu využití nebytového prostoru/objektu. V případě, že zájemce žádá o nebytový prostor/objekt, který je zveřejněn na úřední desce magistrátu jako volný k pronájmu, doloží požadované doklady a dokumenty v rozsahu a způsobem, který je uveden v podmínkách zveřejněného záměru. Bližší informace podá kontaktní osoba, jejíž jméno a kontakt jsou uvedeny na úřední desce u každého zveřejněného záměru pronájmu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o nebytový prostor/objekt je k dispozici na Odboru majetkové správy MMZ a také ke stažení na webových stránkách města.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vyřízení žádosti pro získání smluvního vztahu k nemovitému majetku ve vlastnictví statutárního města Zlína je zdarma, v případě prodeje hradí žadatel poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení majetkoprávního vztahu k nemovitému majetku města (nebytové prostory, objekty) postupem dle zákona o obcích a v souladu s interními předpisy jsou u jednotlivých majetkových dispozic následující:
- výpůjčka, nájem nebytových prostor/objektů cca 2 - 3 měsíce
- prodej objektů 3 - 5 měsíců

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Při vyřizování žádosti se postupuje podle zákona č.128/2000 sb., zákon o obcích (obecní zřízení), dle kterého se záměr prodat, pronajmout nebo vypůjčit nemovitý majetek obce zveřejní na úřední desce a pak projedná v orgánech obce, tj. v Radě města Zlína a Zastupitelstvu města Zlína a předtím i v poradním orgánu Rady města Zlína, tj. v Majetkové komisi Rady města Zlína.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví statutárního města Zlína
Pravidla pro převod a nabytí nemovitých věcí z vlastnictví a do vlastnictví statutárního města Zlína
Pravidla pro prodej bytů, nebytových prostor v domech s byty a pozemků, jejichž součástí je stavba, v majetku statutárního města Zlína, schválených v Zastupitelstvu města Zlína za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti usnesení Rady města Zlína nebo Zastupitelstva města Zlína může žadatel podat odvolání, které předá na podatelnu magistrátu nebo přímo na Odbor majetkové správy MMZ na adrese Zarámí č.p. 4421, Zlín, 2. patro, případně elektronicky či poštou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Postupuje se dle směrnice č.28/95/2003 o komplexní správě pohledávek - v případě neplacení nájemného.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor majetkové správy MMZ, Zarámí 4421, 760 01 Zlín

26. Kontaktní osoba

Ing. Eva Husáková, vedoucí Odboru majetkové správy MMZ, tel.: 577 630 327

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.8.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

19.8.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace