Oznámení organizované nebo sportovní akce v lese podle § 20 odst. 5 zákona čís.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Oznámení je povinen podat pořadatel organizované nebo sportovní akce v lese (např. motoristické závody, automobilové závody, offroadové závody automobilů a čtyřkolek, cyklistické závody /kros, sjezd/, závody v orientačním běhu, terénní /krosové/ závody v běhu a další akce podobného charakteru)

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Pořadatel akce

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznámení je pořadatel organizované nebo sportovní akce v lese povinen podat nejméně 30 dnů před jejím konáním. V oznámení pořadatel uvede místo a termín konání akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění (bezpečnost účastníků a diváků, požadavek na vjezd aut, úklid po ukončení akce) a souhlas vlastníka lesa. V období od 15.4 – 30.6. běžného roku také souhlas mysliveckého hospodáře honitby (honiteb), které se trasa akce dotýká. Jde o období, kdy je podle § 9 zákona čís.449/2001 Sb. o myslivosti, v platném znění, zakázáno rušit a plašit zvěř při hnízdění, kladení a odchovu mláďat a provádět další činnosti záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

1. Projednat akci s vlastníkem lesa 2. V případě období od 15.4. – 30.6. běžného roku projednat akci s mysliveckým hospodářem honitby (honiteb), které se trasa dotýká (viz pod 6.) 3. Podat oznámení ve lhůtě nejméně 30 dnů před konáním akce na Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína 4. V případě, že se trasa akce týká území více Obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, podává se oznámení na Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor městské zeleně

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína, Ing. Ladislav Hráček, tel. 577630990, e-mail: LadislavHracek@zlin.eu, úřední dny pondělí, středa, od 8.00 – 17.00, neúřední dny po telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

1.Oznámení o konání organizované nebo sportovní akce v lese 2.Souhlas vlastníka (vlastníků) lesa, kterým trasa akce prochází 3.Souhlas mysliveckého hospodáře honitby (honiteb) pro období 15.4 – 30.6. bežného roku 4.Přehledný zákres trasy akce do snímku katastrální mapy 5.Popis akce včetně údajů uvedených v bodu 6. 6.Podpis pořadatele včetně kontaktních údajů

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář oznámení je vyvěšen na webových stránkách Statutárního města Zlín http://www.zlin.eu/odbor-mestske-zelene-cl-453.html

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Oznámení je bez poplatků

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na vlastní oznámení se nevztahuje správní řízení. V případě, že orgán státní správy lesů stanoví pro konání akce podmínky, může rozhodnout ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení. Vydání rozhodnutí podléhá zásadám správního řízení dle zákona 500/2004 Sb. (správní řád)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Vlastníci dotčených lesních pozemků a myslivečtí hospodáři akcí dotčených honiteb (pro období 15.4. – 30.6. běžného roku)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít

LadislavHracek@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon čís.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č.449/2001 Sb. o myslivosti, v platném znění, zákon č.500/2004 Sb., (správní řád)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky lze uplatnit v případě, že orgán státní správy lesů stanoví rozhodnutím podmínky pro konání organizované nebo sportovní akce v lese. Na jejich uplatnění se vztahují příslušná ustanovení zákona č.500/2004 Sb., (správní řád)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese bez oznámení orgánu státní správy lesů lze uložit sankci až do výše 15 000 Kč podle § 53 odst. 2 lesního zákona

21. Nejčastější dotazy

Za jakých podmínek lze organizované nebo sportovní akce v lese konat a jaké náležitosti je třeba doložit ( viz bod 6. a 10. )

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, všechny Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Zlína, Odbor městské zeleně

26. Kontaktní osoba

Ing. Ladislav Hráček

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

21.11.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

21.11.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Popis je platný na dobu platnosti lesního zákona

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace