Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Předmětem je povolení k umístění herního prostoru (týká se binga, technické a živé hry, pokud nejsou provozovány jako internetové).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba oprávněná jednat jménem společnosti (např. statutární orgán, zaměstnanec pověřený statutárním orgánem, prokurista, osoba zmocněná na základě plné moci).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru se všemi náležitostmi (obecné náležitosti podle správního řádu, druh, název a adresa herního prostoru, provozní doba, druh hazardní hry, typ, výrobní číslo, počet herních pozic koncového zařízení, doba, na kterou má být povolení vydáno).
 Přiložení nezbytných dokumentů k žádosti: 
- základní povolení k provozování hazardní hry, 
- doklad o složení kauce,
- osvědčení o provozuschopnosti pro každé techn. zařízení,
- doklad o právním důvodu užívání prostor, není-li zjistitelný z informačního systému veřejné správy,
- schéma kamerového systému. 
Přílohy nesmí být v době podání žádosti starší než 3 měsíce. 
Přílohy se předkládají v originále nebo v úředně ověřené kopii. 
V herně lze provozovat pouze technickou hru, v kasinu živou hru nebo živou hru i s technickou hrou či bingem. 
Zaplacení správního poplatku za přijetí žádosti o povolení k umístění herního prostoru <

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru se všemi náležitostmi včetně všech příloh.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor kultury a památkové péče MMZ, tel.: 778 400 178,
Úřední hodiny: Po 8:00 - 17:00, Út 8:00 - 14:00, St 8:00 - 17:00, Čt 8:00 - 14:00, Pá 8:00 - 14:00.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Ing. Bohumil Štencl, Odbor kultury a památkové péče MMZ,  
- tel.: 778 400 513 
- e-mail: bohumilstencl@zlin.eu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný průkaz totožnosti osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby.Každý, kdo jedná za právnickou osobu, musí své oprávnění prokázat (např. výpisem z obchodního rejstříku, jmenovacím dekretem).V případě zastoupení na základě plné moci je nutno doložit písemnou plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru lze podat u příslušného obecního úřadu na formuláři zveřejněném na webových stránkách Ministerstva financí http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-a-formular-k-vyplneni-za-26913

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  1. 4.000,-Kč – správní poplatek za přijetí žádosti o povolení k umístění herního prostoru
  2. 2.500,-Kč – správní poplatek za změnu povolení k umístění herního prostoru (položka 21 zák. č. 634/2004 Sb.)
  3. Poplatek lze uhradit hotově na pokladně magistrátu nebo bezhotovostním převodem na účet Magistrátu města Zlína, bankovní spojení: 3049002/0800.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Dotčené správní orgány: Ministerstvo financí, Finanční úřad, Specializovaný finanční úřad

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád, ve znění pozdějších přespisů. 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Lze uložit v souladu se z. č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25.8.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

25.8.2017

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X